ถ้าเข้าใจตรงกลางนี้ได้คงจะดีมากเลยครับ ?
 
ชีวิตคือขณะจิต
วันที่  7 ส.ค. 2553
หมายเลข  16879
อ่าน  654
โลกเที่ยงหรือ ?.......โลกไม่เที่ยงหรือ ? ดูเหมือนว่าสิ่งทั้งหลายจะอยู่ตรงกลางระหว่าง

มีก็ไม่ใช่........ไม่มีก็ไม่ใช่. ถ้าเข้าใจตรงกลางนี้ได้คงจะดีมากเลยครับ ?

Tag  ตรงกลาง โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 8 ส.ค. 2553

ถ้ามีความเห็นว่า  โลกเที่ยง  ก็เป็นความเห็นผิดถ้ามีความเห็นว่า  โลกไม่เที่ยง ก็เป็นความเห็นผิดถ้ามีความเห็นว่า  เที่ยงก็ไม่ใช่ ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่ ก็เป็นความเห็นผิดถ้ามีความเห็นว่า  สังขารทั้งหลายเกิดเพราะปัจจัย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเพราะหมดปัจจัยสังขารจึงไม่เกิด..   เป็นความเห็นถูกครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 ส.ค. 2553

                                      ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ความเห็นต่างๆเหล่านี้ที่ว่า โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกเที่ยงก็ไม่ใช่ ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เป็นความเห็นผิดทั้งหมด  เพราะว่าความเห็นเหล่านี้  ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่ามีสัตว์ บุคคล มีโลกจริงๆ ซึ่งเป็นความเห็นผิด      แต่เขาไม่เข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมทั้งหมดที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น เพราะยังตั้งอยู่ในความเห็นผิดว่ามีเรา มีสัตว์ บุคคล มีโลกจึงเป็นความเห็นผิด   และมีความเห็นผิดประการต่างๆ  ตามที่กล่าวมาข้างต้น     ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว   โลกในวินัยของพระอริยเจ้า  คือโลกตามความเป็นจริง  คือสภาพธรรมทั้ง-หมดที่เกิดขึ้นและดับไปทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นแต่เพียงสภาพธรรมเท่านั้น

ขออนุโมทนา

                                          อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 9 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ชีวิตคือขณะจิต
วันที่ 9 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ruttikarn
วันที่ 14 ส.ค. 2553

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
คุณ
วันที่ 6 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
อภิรมย์
วันที่ 9 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ