Print 
ธรรมสัญจรที่อ่าวมะนาว [1]
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  25 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16592
อ่าน  1,272

ธรรมสัญจรที่อ่าวมะนาว

         และกาลครั้งหนึ่ง ณ อ่าวมะนาว ก็ผ่านไปด้วยดี  เป็นเวลาที่มีค่ายิ่งอีกครั้งหนึ่งใน

สังสารวัฏฏ์   ที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ

วิทยากร เหมือนได้จับด้ามมีดอีกครั้งหนึ่ง แม้จะไม่เห็นว่าด้ามมีดได้สึกไปบ้างก็ตาม  แต่

ก็อุ่นใจที่ยังได้จับ    ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะ ไปสนทนาธรรมที่อ่าวมะนาวมา ๑ วัน  รวมวัน

เดินทางไปและกลับด้วยเป็น ๓ วัน อยากจะเล่าให้ฟังค่ะ

     เคยไปอ่าวมะนาวเองมาหลายครั้งแล้ว  ทั้งไปราชการและท่องเที่ยว เท่าที่ตาเห็น ก็รู้

ว่าอ่าวมะนาวนั้นมีทิวทัศน์สวยงาม   มีอ่าวกว้างเป็นครึ่งวงกลม มองเห็นเกาะหลายเกาะ

อยู่ข้างหน้า น้ำทะเลใส   หาดทรายขาวสะอาด น่าเดิน น่าลงเล่นน้ำ    แต่มาครั้งนี้ความ

รู้สึกนั้นแตกต่างไป  อ่าวมะนาวยังสวยเหมือนเดิม  แต่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยว่า สถานที่

แห่งนี้น่ารื่นรมย์ยิ่งนัก        เพราะเย็นฉ่ำไปด้วยน้ำใจจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวน

เขตต์        และ คณะสหายธรรมทั้งที่เคยเห็นกันมาก่อนและเพิ่งเคยเห็นกันเป็นครั้งแรก

น้ำใจจากเมตตาธรรม   จากปัญญาที่ท่านสะสมมาเนิ่นนานเท่าไรนั้น  เราไม่สามารถรู้ได้

แต่เท่าที่เห็นในปัจจุบันชาตินั้นท่านเป็นผู้อุทิศตน        เพื่อรักษาพระสัทธรรมไม่ให้เสื่อม

สูญ ด้วยการศึกษา พิจารณา ไตร่ตรองพระธรรม   เมื่อท่านเข้าใจดีแล้ว   ก็เผยแพร่พระ

ธรรมนั้นให้กว้างขวางออกไป   ท่านได้บรรยายธรรมเป็นเวลาเกือบ ๖๐ ปี     น่าจะกว้าง

ขวางออกไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลก    แต่พระธรรมนั้นก็ลึกซึ้งยิ่งนัก  ยากต่อการเข้า

ใจ   จึงไม่สาธารณะสำหรับทุกคน     ต้องเป็นผู้เคยกระทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อนเท่านั้น

จึงสามารถจะเข้าใจตามได้    ดังนั้นจึงถือว่าพวกเรามีโอกาสอันดีที่ทำให้วิถีชีวิต   (ท่าน

อาจารย์กล่าวไว้ว่า   วิถีชีวิตก็คือวิถีจิตแต่ละขณะที่เกิดดับสืบต่อกันนั่นเอง)   ได้ผ่านมา

พบกับท่านอาจารย์   และมีโอกาสฟังพระธรรมพอจะเข้าใจบ้างว่า นี่คือทางที่นำไปสู่ทาง

ดับทุกข์จริง     จึงทำให้ติดตามฟังต่อเนื่อง      และหวังว่าจะมีกุศล (ทั้งกุศลจิตและกุศล

วิบาก)  ที่ทำให้ได้ฟังพระธรรมยาวนานต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดสังสารวัฏฏ์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 มิ.ย. 2553 11:29 น.

ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีน้ำใจงามค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
dron
วันที่ 25 มิ.ย. 2553 13:23 น.

คุณแม่กลับมาเล่าให้ฟังว่าที่อ่าวมะนาวอากาศดีมาก

ท่านกลับมาดูแจ่มใสร่าเริง

แต่ผมคิดว่าที่ดีที่สุดก็คือคุณแม่ได้ฟังพระธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และคณะวิทยากรทุกท่านครับ เป็นโอกาศที่หาได้ยาก

ขออนุโมทนาท่านอาจารย์  สหายธรรมทุกท่าน และท่านผู้จัดให้ได้มีการสนทนาขึ้น

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 มิ.ย. 2553 13:46 น.

     ขอขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาพี่แดงที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสติดตามปัญญาท่านอาจารย์ไปถึงอ่าวมะนาว    กาลครั้งหนึ่ง ณ อ่าวมะนาว   หลายๆ วิถีชีวิต

ได้มาอยู่ร่วมกันกระทำความดี  ติดตามปัญญาท่านอาจารย์จนกว่าความดีเป็นความดี ความดีเป็นธรรมะ  ธรรมะก็ไม่ใช่เรา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผิน
วันที่ 25 มิ.ย. 2553 18:10 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

                

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 25 มิ.ย. 2553 19:36 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
patcharin
วันที่ 25 มิ.ย. 2553 21:52 น.

   นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับฟังการสนทนาธรรมในรูปแบบธรรมสัญจร ก่อนอื่น สิ่งที่รับรู้ได้คือ ความกรุณาของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่มีต่อคณะศิษย์ทุกท่าน   ข้าพเจ้าขอกราบอนุโมทนาในความกรุณาของท่านอาจารย์ที่มีต่อพวกเราค่ะ

ต่อมาจึงถือเป็นโอกาสดีที่ได้รู้จักกับผู้ใหญ่หลายท่าน   ก็รับรู้ถึงความอบอุ่นอาทรซึ่งกันและกัน

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Jans
Jans
วันที่ 25 มิ.ย. 2553 21:58 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ajarnkruo
วันที่ 25 มิ.ย. 2553 23:03 น.

ขออนุโมทนากุศลกรรมของทุกๆ ท่านในกาลครั้งหนึ่ง

ซึ่งได้มีโอกาสอันประเสริฐอันหาได้ยากยิ่ง

เพื่อสะสมความเห็นถูก เข้าใจถูก ในพระธรรมคำสอนครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
สุภาพร
วันที่ 28 มิ.ย. 2553 09:20 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 28 มิ.ย. 2553 09:28 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
pamali
วันที่ 28 มิ.ย. 2553 13:53 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
saifon.p
วันที่ 1 ก.ค. 2553 14:11 น.
ขออนุโมทนาในกุศสจิตของผู้จัด และกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ที่เมตตาเกื้อกูลค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
kinder
วันที่ 1 ก.ค. 2553 16:48 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ