นามรูป
 
kch
วันที่  7 พ.ค. 2553
หมายเลข  16094
อ่าน  6,053
นามรูป คือ อะไร? สิ่งที่นิพพานได้ ต้อง มี นามรูป ใช่ไหมครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 7 พ.ค. 2553
สิ่งที่มีจริง คือ จิต เจตสิก รูป    ขันธ์ ๕    อายตนะ๑๒    ธาตุ ๑๘ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒   สังสารวัฏฏ์    ๓๑ ภพภูมิฯ  ทั้งหมดนี้สรุปรวมลงใน นามและรูป      ส่วนพระนิพพาน เป็นสภาพที่พ้นจากสภาพเหล่านั้นเพราะมีนามรูปจึงมีวัฏฏสงสาร   เมื่อพ้นจากวัฏฏสังสารจึงเรียกว่านิพพานแต่จะการพ้นจากนามรูปต้องอาศัยการรอบรู้นามรูป แทงตลอด และเบื่อหน่ายในนามรูปจึงหลุดพ้นจากนามรูป..   
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Komsan
วันที่ 7 พ.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 8 พ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 พ.ค. 2553

นามธรรม หมายถึง  ธาตุรู้ สภาพรู้ อาการรู้ เช่น จิตเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ ฯลฯ  และรูปธรรม ไม่ใช่สภาพรู้ รูปทุกรูป ไม่รู้อารมณ์ เช่น เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ฯลฯ ส่วนนิพพานเป็นนามธรรม แต่ไม่ใช่สภาพรู้ เพราะนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 31 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Janya
Janya
วันที่ 22 ส.ค. 2560
เป็นประโยชน์มาก ขออนุโมทนา
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ