ว่าด้วยเทวทูต [เทวทูตสูตร]
 
Khaeota
วันที่  28 เม.ย. 2553
หมายเลข  15978
อ่าน  1,120

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒- หน้าที่ 195

ข้อความบางตอนจาก เทวทูตสูตร

      พระยายมถาม   ท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ ๕ ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ

      สัตว์นั้นทูล   อย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม่เห็นเลย  เจ้าข้า.  

      พระยายมถาม   อย่างนี้ว่า ดูก่อนพ่อมหาจำเริญ ท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายที่ตายแล้ววันหนึ่ง หรือสองวัน หรือสามวัน ขึ้นพอง   เขียวช้ำ มีน้ำเหลืองเยิ้มในหมู่มนุษย์หรือ.

      สัตว์นั้นทูล   อย่างนี้ว่า เห็น เจ้าข้า. 

      พระยายมถาม   อย่างนี้ว่า ดูก่อนพ่อมหาจำเริญ ท่านนั้นรู้ความ มีสติ เป็นผู้ใหญ่แล้ว ได้มีความดำริดังนี้บ้างไหมว่า แม้ตัวเราแล  ก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ควรที่เราจะทำความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ.  


Tag  ความตาย สัตว์ เทวทูตที่ ๕

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ