ผิดไหมครับ

 
สามเณรนะครับ
วันที่  2 มี.ค. 2553
หมายเลข  15649
อ่าน  1,227
ในสมัยนี้พระภิกษุสามเณรได้รับการถวายในเรื่องของน้ำปานะในการฉันน้ำนมถั่ว

เหลืองหรือนมและนำผลไม้มันผิดหรือเปล่าเห็นพระบางรูปท่านบอกว่าไม่เป็นไร

เพราะเราเอาตามมหาประเทศ4ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 2 มี.ค. 2553

เรื่องน้ำปานะ ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแสดงไว้ชัดเจนอยู่แล้ว จะอ้างมหาประเทศไม่ได้ ถ้าพระภิกษุหรือสามเณร ฉันน้ำนมถั่วเหลือง และนม ในเวลาวิกาล ผิดศีลแน่นอน ส่วนน้ำผลไม้บางประเภทฉันได้ บางประเภทฉันไม่ได้ และต้องไม่มีกากไม่มีเนื้อ

คือต้องกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 3 มี.ค. 2553

พระภิกษุหรือสามเณร ถ้าฉันน้ำนมถั่วเหลือง และนมหลังเที่ยง ผิดพระวินัย ต้องอาบัติ

ถ้าอาบัติแล้วไม่ปลงอาบัติก็เป็นเครื่องกั้น มรรค ผล นิพพาน เป็นเหตุให้ไปสู่อบายภูมิ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Pinyapachaya
วันที่ 6 มี.ค. 2553
ดิฉันมีความคิดเห็นว่า ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่จนถึงบัดนี้ พระภิกษุจะกล้าทำแบบนี้หรือเปล่า หากเกิดความละอายและเกรงกลัวขึ้นมา น่าจะทำให้ทราบได้ว่าสิ่งๆ นั้นไม่เหมาะสม
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
รากไม้
วันที่ 6 มี.ค. 2553

ถ้าฉันนมถั่วเหลืองเพราะอยากจะฉันหรือต้องการจะฉัน ถือว่าผิดครับ , แต่ถ้าดื่มเพราะจำเป็นต้องดื่มจริงๆ ก็ไม่ผิดครับ เช่นว่า ถ้าไม่ได้ดื่มตอนนี้ ก็จะต้อง "คอแห้งตาย" ไปเสียตรงนี้แล้วจริงๆ ก็ใช้ "ดื่มแทนน้ำ" เพื่อแก้กระหายได้ครับ หรือ จำเป็นต้องกินยาแต่ไม่มีน้ำเปล่า จึงต้องใช้น้ำอื่นๆ แทน แบบนี้จึงจะเรียกว่า "อนุโลม" ครับ

ถ้าฉันเพราะอยาก คราวหน้าก็จะอยากอีกเรื่อยๆ , แต่ถ้าฉันเพราะจำเป็น มันก็จำเป็นเฉพาะคราวนั้นๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
prachern.s
วันที่ 6 มี.ค. 2553

เรียนความเห็นที่ ๔

อนุโลมไม่ได้ครับ วินัยก็ต้องเป็นวินัย พุทธบัญญัติชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ได้ขึ้นที่

อยากหรือไม่อยากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
รากไม้
วันที่ 7 มี.ค. 2553

ขอบคุณ ท่าน อ.ประเชิญครับ ที่ชี้แนะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คุณ
วันที่ 27 มี.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ