แม้นามรูปก็เท็จ...นิพพานเท่านั้นที่จริง
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  9 ม.ค. 2553
หมายเลข  15072
อ่าน  1,488

นามรูปปรากฏเกิดขึ้นและดับไป...

เกิดขึ้นและดับไป ไม่กลับมาอีกเลย ... นี้เท็จหรือเปล่า

เห็นขณะนี้มีอยู่ แต่ความจริงดับไปแล้ว ... นี้เท็จหรือเปล่า

พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่า นามรูปนั่นเป็นของเท็จ

นิพพานเท่านั้นที่จริง เพราะนิพพานนั้นเที่ยง ไม่เกิดไม่ดับ

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

นามรูปเป็นของเท็จ นิพพานเป็นของจริง

ขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 10 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ajarnkruo
วันที่ 10 ม.ค. 2553

ปุถุชนยึดถือนามรูปด้วยความเห็นผิดว่านามรูปนั้นเป็นอัตตา หลงว่าอัตตา เรา เขา สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีจริงๆ ส่วนนิพพานเป็นสภาพที่โลภะเข้าไปติดข้องไม่ได้ ปุถุชนก็เข้าใจผิดว่านิพพานไม่มีจริงเพราะไม่รู้ แต่พระอริยเจ้าท่านประจักษ์แจ้งแทงตลอดในนามรูปตามเป็นจริง ถึงพระนิพพานด้วยโลกุตตรปัญญา เห็นชัดโดยตลอดว่าที่เคยยึดถือนามรูปว่าเป็นอัตตาจริงๆ นั้น ล้วนแต่เป็นเท็จทั้งสิ้น เพราะความจริงนามรูปทั้งหลายเกิดดับแปรปรวน สูญสิ้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา เป็นสภาพที่ตรงข้ามกับนิพพานเหมือนกันอย่างเดียวคือความเป็นอนัตตา แต่เป็นอนัตตาที่ยากที่สุดที่จะเข้าถึงได้

...ขออนุโมทนาพี่เมตตาครับ... 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ups
วันที่ 10 ม.ค. 2553

สาธุ สาธุ สาธุ

แต่ถูกหลอกว่าจริงทุกที่ครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 10 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
WS202398
วันที่ 13 ม.ค. 2553

เท็จในที่่นี้หมายความว่า ไม่เที่ยง และเป็นทุกใช่หรือไม่ ส่วนนิพพานจริงหมายความว่า เที่ยงและไม่เป็นทุกข์ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นเท็จนั้นก็ยังปรากฏได้

 
  ความคิดเห็น 7  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 ม.ค. 2553

เรียน ความเห็นที่ 6

อย่างนั้นครับ เมื่อเทียบระหว่างบัญญัติกับสภาพธรรมที่มีจริงที่เป็นจิต เจตสิก รูป บัญญัติก็ไม่จริงเพระไม่มีลักษณะ แต่หากเทียบกันระหว่างพระนิพพานกับ จิต เจตสิก รูป ความแตกต่างคือนิพพานเที่ยงเพราะไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ส่วนจิต เจตสิก รูป ไม่เที่ยง เพราะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เพราะฉะนั้น แม้จะปรากฏแต่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์จึงไม่จริงเมื่อเทียบกับนิพพาน ครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 15 ม.ค. 2553

นามรูปมีอยู่จริง ขณะที่กำลังปรากฏ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่กลับมาอีกเลย พระอริยเจ้าทั้งหลายจึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า นามรูปนั่นเป็นของเท็จ 

....ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ....   

 
  ความคิดเห็น 9  
 
พุทธรักษา
วันที่ 15 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
WS202398
วันที่ 15 ม.ค. 2553

ต้องละเอียดรอบคอบ  ตรงไปตรงมาจริงๆ นะครับ ผมนึกถึงสมัยผมเริ่มศึกษา ก็หนักใจแทนผู้เริ่ม แต่มาคิดอีกที ทุกคนก็มีการเริ่มเหมือนกันทุกคน เดินทางหมื่นลี้ต้องมีก้าวแรก

ขอขอบพระคุณขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 11  
 
K
K
วันที่ 15 ม.ค. 2553

ผู้ที่พบความจริงแล้ว  ย่อมจะรู้ได้ว่า สิ่งใดเป็นเท็จ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
Khaeota
วันที่ 15 ม.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 10 ธ.ค. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
panasda
วันที่ 30 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 15  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ