ขยะในใจ
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  9 ม.ค. 2553
หมายเลข  15073
อ่าน  3,345

ในชีวิตประจำวันอกุศลจิตเกิดขึ้นมากมายเกือบตลอดทั้งวัน สะสมอกุศลซึ่งเปรียบเสมือนขยะที่เน่าเหม็นอยู่ในใจ โอกาสที่จะค่อยๆ กำจัดขยะออกไปจากใจก็แสนยาก เพราะเหตุว่ากุศลจิตเกิดน้อยมากในแต่ละวัน มีแต่จะพอกพูนขยะซึ่งก็คือโลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอยู่ในจิต มีอาวุธใดที่จะกำจัดขยะในใจได้ นอกจากปัญญาแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่จะเก็บกวาดขยะเหล่านี้ออกไปได้ อาวุธคือปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถดับกิเลสได้

เพราะฉะนั้นการฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเห็นถูก เข้าใจถูกในลักษณะสภาพธรรม ซึ่งเป็นปัญญาขั้นปริยัติ ความเข้าใจที่ค่อยๆ สะสมมากขึ้น เป็นปัจจัยให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมตรงตามความเป็นจริง เป็นปัญญาขั้นปฏิบัติ การอบรมเจริญปัญญาต้องเป็นลำดับขั้นจนกว่าปัญญา ขั้นปฏิเวธจะเกิดขึ้นประหานกิเลสหมดสิ้นเป็นสมุจเฉท กำจัดขยะในใจจนหมดสิ้นสะอาด ... บริสุทธิ์

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 10 ม.ค. 2553

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
วิริยะ
วันที่ 10 ม.ค. 2553

เรียนถามค่ะ

ที่กล่าวว่า การอบรมปัญญาต้องเป็นไปตามลำดับขั้นนั้น หมายความว่า ถ้าไม่ได้ฟังและพิจารณาพระธรรม ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ปัญญาขั้นปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้ ใช่หรือไม่

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 10 ม.ค. 2553

คุณวิริยะเข้าใจถูกแล้วค่ะ ถ้าไม่ได้ฟังและพิจารณาพระธรรมว่าสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏอยู่ขณะนี้เป็นเพียงลักษณะสภาพธรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ปัญญาขั้นปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
bsomsuda
วันที่ 13 ม.ค. 2553

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะพี่เมตตา

 
  ความคิดเห็น 6  
 
WS202398
วันที่ 13 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 13 ม.ค. 2553

ขยะหมายถึงสิ่งที่ไม่ควรนำมาใช้ ขยะแขยงหมายถึงความรู้สึกรังเกียจ อกุศลเป็นขยะในจิตทีน่ารังเกียจไม่ควรมี แต่ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนก็ยังมี การศึกษาพระธรรมทำให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นขยะ (ในใจ) สิ่งใดไม่ใช่ขยะ โดยไม่เข้าใจผิดคิดว่าขยะเป็นสิ่งดีเช่น โลภะ เป็นต้น และรู้หนทางที่จะละกำจัดขยะออกไป การขจัดออกไปได้ด้วยปัญญา มากหรือน้อยตามลำดับของปัญญาและหนทางที่จะไม่เหลือขยะในใจเลยคือพระอรหันต์

ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
คุณ
วันที่ 22 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
saifon.p
วันที่ 30 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
เซจาน้อย
วันที่ 8 พ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
swanjariya
วันที่ 18 เม.ย. 2560

อนุโมทนาขอบคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
ประสาน
วันที่ 5 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 13  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ