สนทนาธรรมที่สระบุรี...[๒] ฟังให้เข้าใจในสิ่งที่กำลังฟัง
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  24 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14855
อ่าน  1,908

ทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมด  กำลังเผชิญหน้ากับสภาพธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ขณะนี้ก็ยังไม่รู้  ก็เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก  เพราะความไม่รู้ในสภาพธรรมที่เกิดขึ้น แล้วก็ดับไปสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลา  ก็ยึดสภาพธรรมว่าเป็นเรา  เป็นสัตว์  เป็นบุคคล จึงควรเริ่มจากการฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีอยู่จริง  รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นธรรมะ  เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย  พระพุทธองค์ทรงแสดงทุกอย่างที่มีจริงว่าเป็นธรรมะทั้งหมด  ฟังธรรมด้วยความเคารพ เพราะเป็นคำจริงทุกคำ  เป็นสัจจธรรม

ขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 08:51 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 11:56 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 12:35 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
dron
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 16:07 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 27 ธ.ค. 2552 14:57 น.

ขณะนี้เป็นสัจจะ เป็นความจริงเพระเป็นธรรม  เป็นสัจจะเพราะมีลักษณะให้รู้ ไม่เปลี่ยนลักษณะ ไม่ว่าจะเห็นของสัตว์ เห็นของคน เห็นของใครก็เป็นเพียงสภาพธรรมที่เพียงเห็นเท่านั้นคือรู้ในสิ่งที่ปรากฎทางตา  ฟังด้วยความเคารพเพราะเป็นคำจริงและทำให้ปัญญาเจริญขึ้นจนเป็นปัจจัยให้รู้ความจริงในขณะนี้  เคารพในธรรมเพราะเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 27 ธ.ค. 2552 23:11 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornpaon
วันที่ 6 ม.ค. 2553 20:05 น.

พระพุทธองค์ทรงแสดงทุกอย่างที่มีจริงว่าเป็นธรรมะทั้งหมด  ฟังธรรมด้วยความเคารพ เพราะเป็นคำจริงทุกคำ  เป็นสัจจธรรม  กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pamali
วันที่ 24 มิ.ย. 2554 09:00 น.
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ