สนทนาธรรมที่สระบุรี...[๑] ความเมตตาจากท่านอาจารย์
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  24 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14853
อ่าน  2,193

ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กลุ่มสนทนาธรรมทอแสง จากลพบุรีได้กราบเรียนเชิญท่าน

อาจาย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ไปสนทนาธรรมที่โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอรท์ สระบุรี เป็นเวลา ๒ คืน ๓ วัน  คุณคำปั่นกล่าวว่า  ท่านอาจารย์ดวงเดือน  มีความห่วงใยท่านอาจารย์สุจินต์มาก  เพราะท่านอายุ ๘๓ แล้ว  มีความปรารถนาให้ท่านได้พักผ่อนบ้าง ยิ่งระยะหลังมีท่านที่อยู่กรุงเทพบ้าง  อยู่ต่างจังหวัดบ้าง  มาเรียนเชิญท่านไปสนทนาธรรม ท่านอาจารย์มีเมตตาเสมอที่จะไปสนทนาธรรมโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย  เพื่อให้ทุกท่านได้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกในความจริงที่มีอยู่จริง  ซึ่งก็คือธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เป็นสัทธรรมเป็นความจริง  เมื่อคุณคำปั่นได้เรียนให้ท่านอาจารย์ทราบถึงความห่วงใยของท่านอาจารย์ดวงเดือน  ท่านอาจารย์ได้กล่าวตอบว่า
" ชีวิตจะมีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกนานเท่าไหร่ " ด้วยความสำนึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์สุจินต์  สิ่งที่จะตอบแทนท่านได้  ก็คือ  ฟังพระธรรมให้เข้าใจ

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์
 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
hadezz
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 18:02 น.

  ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ups
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 18:21 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อภิรดี
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 18:28 น.

" ชีวิตจะมีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกนานเท่าไหร่ " ด้วยความสำนึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์สุจินต์  สิ่งที่จะตอบแทนท่านได้  ก็คือ  ฟังพระธรรมให้เข้าใจ
ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 18:54 น.

สิ่งที่จะตอบแทนท่านได้  ก็คือ  ฟังพระธรรมให้เข้าใจ
ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
raynu.p
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 19:22 น.

ได้มีโอกาสไปร่วมฟังพระธรรมในครั้งนี้เพียงวันเดียว  เป็นลาภอันประเสริฐ  ตามที่ อ.คำปั่นได้กล่าวจริง ๆ  ยิ่งทราบความที่ท่านอาจารย์กล่าวยิ่งสำนึกในพระคุณของท่าน  มากขึ้นอีก  ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 19:55 น.

 เรียนพี่เรณูค่ะ

ในห้องสนทนาธรรม  เมื่อคุณคำปั่น  กล่าวในสิ่งที่ท่านอาจารย์  ได้กล่าว... หลายท่านถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่...น้ำตาคลอ.. เมตตาเองก็น้ำตาคลอ  น้ำตาแห่ง  ความสำนึกถึงพระคุณของท่าน  ความมีเมตตา  ความอดทน  อดทนที่จะเกื้อกูล  ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้ได้เข้าใจพระธรรม  ให้เกิดความเห็นถูกเข้าใจถูกในพระธรรม  โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย... ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 20:04 น.

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Buppha
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 20:30 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 22:16 น.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
การตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้า ท่านอาจารย์และผู้ให้ความรู้นั่นคือการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือการน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่ได้ศึกษา  อันเป็นไปเพื่อละขัดเกลากิเลส  ไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกๆประการครับ  ศึกษา  เพื่อเข้าใจความจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา  จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากพระธรรมและเป็นการตอบแทนพระคุณอันสูงสุดคือการน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ชื่อว่าเป็นผู้กตัญญูครับ

พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เล่ม ๓ - หน้าที่ 269
ผู้แสดงธรรม ชื่อว่าบุพพการี. ผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่า  กตัญญูกตเวที.
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ชื่อว่า  บุพพการีในโลกนี้  พร้อมทั้ง เทวโลก. พระอริยสาวก  ชื่อว่า  กตัญญูกตเวที. 
เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ ผู้ที่มีความรักในพระพุทธเจ้าควรทำอย่างไร [เรื่องพระติสสะ]
อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 22:40 น.

" ชีวิตจะมีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกนานเท่าไหร่ " ซาบซึ้งจริง ๆ ค่ะ 
ท่านอาจารย์ของเรา.. ยอดเยี่ยมจริง ๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 23:14 น.

ภาพท่านอาจารย์ ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ทแอนด์สปา  เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ วันนั้น คุณคำปั่น พูดนำการสนทนาได้ดีมาก ๆ ครับ โดยเฉพาะตอนท้าย ที่พูดถึงคำกล่าวของท่านอาจารย์นั้น ไพเราะอย่างยิ่ง  ยอมรับว่า น้ำตาซึมด้วยความปีติเช่นกันครับ

กราบท่านอาจารย์ และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านในวันนั้น และในวันนี้ด้วยครับ .........

"...ดูก่อนคฤหบดีบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันศิษย์บำรุงด้วยสถาน ๕ คือ ด้วยลุกขึ้นยืนรับ ๑ด้วยเข้าไปยืนคอยต้อนรับ ๑
ด้วยการเชื่อฟัง ๑ด้วยการปรนนิบัติ ๑
ด้วยการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ ๑..."

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
bsomsuda
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 08:06 น.

ขอขอบคุณพี่เมตตามากที่เขียนถึงเรื่องนี้ค่ะ..

     นุ่นรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของท่านอาจารย์สุจินต์ อ.คำปั่น คุณลุงนิภัท อ.ธิดารัตน์ อ.อรรณพ รวมถึงพี่ ๆ ทุกคน ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ และพี่ ๆ ที่เป็นกัลยาณมิตรจากทางกรุงเทพฯ (โดยเฉพาะพี่เมตตา และพี่จิ๋ม) ที่มีความปรารถนาดี ให้คำแนะนำ อธิบาย ขยายความเพื่อให้ชาวลพบุรีมีความเข้าใจในธรรมะที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น  นุ่นรู้สึก ว่าเวลา 3 วัน 2 คืนนี้ช่างสั้นเหลือเกิน  คงเพราะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีความสุขจาก การได้ฟังพระธรรมที่แท้จริง  ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ เข้าใจในสิ่งที่เคยไม่เข้าใจหรือเข้าใจ ไม่ถูก...อยากต่อเวลาแห่งความสุขที่ได้เข้าใจพระธรรมนี้ออกไปอีกนาน ๆ..

     สุดท้าย ขอกราบขอบพระคุณพี่แดง กาญจนา และพี่สงบ เชื้อทอง  ที่เมตตากรุณาต่อนุ่น และพวกเราชาวลพบุรีทุกคน  จะไม่มีวันลืมพระคุณของพี่ทั้งสองที่ทำให้มีการ  สนทนาธรรมในครั้งนี้ขึ้นเลยค่ะ  นอกจากความซาบซึ้งใจที่มิอาจจะบรรยายได้ในความ  เมตตากรุณาของท่านอาจารย์ คณะวิทยากร และพี่ ๆ กัลยาณมิตรทุกท่านแล้ว...นุ่นขอ ตอบแทนพระคุณของทุกท่านด้วยการตั้งใจฟังพระธรรมทุกวันค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์์ มา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 08:50 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
คุณ
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 12:35 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
opanayigo
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 13:19 น.

ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม  ในชีวิตประจำวัน  ปฎิบัติบูชา ด้วย กาย วาจา ใจ  ซักฟอกจิตให้ค่อย ๆ สกปรกน้อยลง  อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
pucca
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 16:47 น.

 กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 17:50 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
ทับทิม
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 13:09 น.
ดิฉัน  อ่านแล้วก็น้ำตาไหลเช่นกันค่ะ  ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างเหลือล้นค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 27 ธ.ค. 2552 23:09 น.

ขอกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่ 29 ธ.ค. 2552 15:23 น.

ขอบคุณน้องนุ่นค่ะที่ให้โอกาสพี่และพี่สงบได้เจริญกุศล แต่ความจริงคนที่จัดการที่  มูลนิธิฯ คือ พี่เดือนฉายและน้องกุสุมา (จู) พี่สาวน้องเมตตาค่ะ พี่และพี่สงบเป็นแค่ผู้  ประสานงานระหว่างมูลนิธิ  น้องนุ่น และที่ศุภาลัยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ธ.ค. 2552 22:09 น.

ต้องกราบอนุโมทนาพี่กาญจนาและพี่สงบอย่างสูงค่ะที่เป็นหัวเรือใหญ่... มิเช่นนั้น  การสนทนาธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในมงคล ๓๘  ก็คงจะมีขึ้นไม่ได้  ขออนุโมทนาในกุศลจิตพี่เดือนฉายและพี่กุสุมาที่คอยช่วยเหลือ จัดการประสานงานทางมูลนิธิค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
สุภาพร
วันที่ 30 ธ.ค. 2552 09:16 น.

ขอกราบท่านอาจารย์สุจินต์  ด้วยความเคารพขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอกราบอนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
K
K
วันที่ 30 ธ.ค. 2552 09:50 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
pannipa.v
วันที่ 30 ธ.ค. 2552 12:16 น.

 

กราบอนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
pornpaon
วันที่ 6 ม.ค. 2553 20:04 น.

" ชีวิตจะมีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกนานเท่าไหร่ " ด้วยความสำนึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์สุจินต์  สิ่งที่จะตอบแทนท่านได้  ก็คือ  ฟังพระธรรมให้เข้าใจขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
อภิรดี
วันที่ 7 ม.ค. 2553 21:02 น.

ชีวิตจะมีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกนานเท่าไหร่ " ด้วยความสำนึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์สุจินต์  สิ่งที่จะตอบแทนท่านได้  ก็คือ  ฟังพระธรรมให้เข้าใจขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์  กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
pamali
วันที่ 24 มิ.ย. 2554 08:56 น.
กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
peem
วันที่ 25 ก.ค. 2556 19:28 น.

 

 

              มขออนุโมทนาคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ