ว่าด้วยเหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งศาสนา [ปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  7 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14521
อ่าน  1,879

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 323   
๔. ปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร  ว่าด้วยเหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งศาสนา

     [๑๕๔]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้  ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธรรม  ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ ๑  ไม่เล่าเรียนธรรมโดยเคารพ ๑  ไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพ ๑   ไม่ใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพ ๑    รู้อรรถรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม โดยเคารพ ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้แล  ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธรรม.
     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้  ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธรรม  ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมฟังธรรมโดยเคารพ ๑   เล่าเรียนธรรมโดยเคารพ ๑  ทรงจำธรรมโดยเคารพ ๑   ใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดย เคารพ ๑   รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ ๑   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่น ไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธรรม.    

จบปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตรที่ ๔


Tag  ความลบเลือนแห่งพระสัทธรรม ความเสื่อมแห่งพระสัทธรรม
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 8 ส.ค. 2555

กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 17 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 21 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ