Print 
เหตุใดลูกจึงอายุขัยสั้น
 
rrita
วันที่  20 พ.ย. 2552
หมายเลข  14301
อ่าน  6,829

 อ่านเจอว่าการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับกุศลกรรม  แต่ลูกชายเกิดมาได้ 2.10 เดือนก็ต้องมาเสียชีวิต ด้วยโรค มือเท้าปากเปื่อย

 ก่อนจะท้องลูกชาย ได้ฝันว่ามีผู้หญิงอุ้มเด็กทารกมา และกำลังวิ่งหนีผี เรายืนอยู่ตรงนั้นพอดี ผู้หญิงคนนั้นเลยโยนเด็กคนนี้มาให้ ด้วยความตกใจที่เห็นผี ก็เลยอุ้มเด็กวิ่งหนีมาอีกทาง  ถ้าคิดย้อนกลับไปเหมือนกับโบราณว่า หนีมาเกิดรึเปล่าค่ะ หรือว่าเขาเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเพียงแค่นี้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 20 พ.ย. 2552 16:32 น.
ตามหลักพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ เรื่องผู้เกิดมามีอายุสั้น หรือมีอายุยืน เพราะกรรม  จริงอยู่การเกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของกุศลกรรมในอดีตแต่มีเหตุที่ทำให้บางท่านอายุยืน บางท่านอายุสั้น ผู้ที่อายุสั้น ตายก่อนวัยอันควรเพราะอกุศลกรรม(ปาณาติบาต)ในอดีตเข้าไปเบียดเบียนตัดรอน จึงทำให้เกิดมาเป็นคนอายุสั้น  อนึ่งผู้ที่มีกิเลสอยู่ยังต้องมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา    
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 20 พ.ย. 2552 18:12 น.

                ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

   สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆตน ทำกรรมใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น  แต่กรรม

มีหลายอย่างหลายประเภท   โดยตรงผู้ที่อายุสั้นเพราะกรรมที่ฆ่าสัตว์ให้ผลตัดรอนให้มี

อายุสั้น ส่วนเรื่องหนีมาเกิดนั้น ไม่มีใครหนีเพราะธรรมทำหน้าที่จัดสรรให้เกิดเป็นอย่าง

นั้น ไม่มีใครจะหนีหรือมีเราไปหนีมาเกิดเป็นแบบนั้นได้ ไม่มีใครบังคับบัญชาได้ครับ ผู้

ที่เกิดมา ขณะที่เกิดเป็นผลของกรรมแล้ว ขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สิ่งที่กระทบ

สัมผัสเป็นผลของกรรมเช่นกัน ไมได้หมายความว่าเมื่ออายุสั้นจะชดใช้กรรมเพียงเท่านี้

แล้วก็จบ แต่ตราบใดที่ยังมีเหตุให้เกิดคือกิเลสที่มีอยู่ก็ยังต้องเกิด ตายจากชาติปัจจุบัน

ก็ยังเกิดอยู่ร่ำไปตราบใดที่ยังไม่ได้ดับเหตุของการเกิดคือกิเลสครับ    ก็ต้องรับผลของ

กรรมและทำเหตุใหม่ให้ได้รับผลของกรรมดีไม่ดีต่อไป     ไม่มีที่สิ้นสุดครับ    การอบรม

ปัญญาเท่านั้นจึงจะดับกงล้อเหล่านี้ได้ครับ

                       เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ...สัพพลหุสสูตร                           อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 พ.ย. 2552 09:49 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 23 พ.ย. 2552 08:35 น.

กรรมที่ทำให้อายุสั้น ได้แก่ อกุศลกรรมข้อปาณาติบาตบุคคลบางตนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม   เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหด      มีมือเปื้อนเลือด  หมกมุ่นในการประหัตประหาร  ไม่เอ็นดูในเหล่า

สัตว์มีชีวิต   เขาตายไปจะเข้าถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต     นรก    เพราะกรรมนั้น   อัน

เขาให้พรั่งพร้อม  สมาทานไว้อย่างนี้   หากตายไป ไม่เข้าถึงอบายทุคติ  วินิบาต  นรก 

ถ้ามาเป็นมนุษย์  เกิด      ณ ที่ใด ๆ    ในภายหลัง    จะเป็นคนมีอายุสั้น. ดูก่อนมาณพ 

ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนี้       คือ   เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง  เป็นคนเหี้ยม

โหด  มีมือเปื้อนเลือด          หมกมุ่นในการประหัตประหาร  ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเชิญคลิกอ่าน...กฏแห่งกรรม [จูฬกัมมวิภังคสูตร]  

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
yupa
วันที่ 23 พ.ย. 2552 08:42 น.

มีเรื่องอยากเรียนถามว่า การเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกุศล และการศึกษาพระธรรม ก็ทราบว่า

ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัว มีแต่สภาพธรรม ที่ปรากฎและดับไป และกับการเกิดของพวกสัตว์

หรือพวกที่ไปเกิดในอบายภูมิ อะไรคือเหตุที่ทำให้ไปเกิดภพภูมิที่ดีกว่า เพราะโอกาสที่

ศึกษาพระธรรมนั้นไม่มีเลย หรือว่าการเกิดแต่ละภพภูมิเป็นผลของกรรมนั้น และใช้กรรม

หมดก็จะได้เปลี่ยนภพภูมิใหม่  ดังคำที่กล่าวว่า  กฎแห่งกรรม  จนกว่าจะหลุดจากสัง

สารวัฎฎ์ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
คนบ้านนอก
วันที่ 23 พ.ย. 2552 13:02 น.

ขออนุโมทนาในพระธรรมและผู้แสดงธรรม ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
prachern.s
วันที่ 23 พ.ย. 2552 16:01 น.

เรียนความเห็นที่ ๕

การเกิดขึ้นในแต่ละภพภูมิก็มีอายุไขยทั้งนั้น แต่ละคนเกิดมาในสังสารวัฏฏ์

ก็ทำกรรมมามากมาย ดีบ้าง ชั่วบ้าง กรรมใดได้โอกาสย่อมให้ผล นำเกิดตามเหตุ

ที่สมควร จนกว่าจะอบรมเจริญปัญญาดับกิเลส เป็นพระอรหันต์จึงจะไม่เกิดอีก   

พ้นจากวัฏฏะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 11 พ.ค. 2556 17:47 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ