จุดประสงค์ในการศึกษาเรื่องของปัจจัย
 
พุทธรักษา
วันที่  7 พ.ย. 2552
หมายเลข  14178
อ่าน  736

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปัจจัยทั้งหมด มีโดยประเภทใหญ่ๆ ๒๔ ปัจจัยไม่จำเป็นต้องฟังแบบท่อง หรือว่าตั้งใจที่จะจำชื่อทั้งหมด แต่ควรที่จะเพียรเริ่มพิจารณาศึกษา เพื่อให้ เข้าใจเหตุ-ผลของสภาพธรรม ที่กำลังศึกษา ให้ละเอียดขึ้น
 
เพราะเหตุว่า การที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยนี้ จะต้องศึกษาถึงลักษณะของจิตแต่ละขณะ ที่เกิดดับสืบต่อกันถ้ายังไม่ทราบว่าจิตขณะไหน เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะไหนเกิดต่อก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่า จิตขณะก่อน ซึ่งเกิดชึ้นนั้นเป็นปัจจัยอะไร ที่จะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้น ฯ

เพราะฉะนั้น การที่จะศึกษาเพื่อเข้าใจเรื่องปัจจัยของจิตจะต้องรู้ "ลักษณะของจิต" แต่ละประเภท แต่ละขณะ คือรู้ว่า จิตแต่ละประเภท แต่ละขณะนั้นเป็นปัจจัยอะไรแก่เจตสิก ที่เกิดร่วมกัน หรือ แก่สภาพของจิตและเจตสิก ซึ่งจะเกิดในภายหลัง

เพราะฉะนั้น ในการที่จะพูดถึงเรื่องของปัจจัย นั้น เป็นเรื่องย่อ เพียงแต่จะให้คุ้นเคยกับชื่อและให้มีความเข้าใจ สภาพของปัจจัยนั้นๆ ตามควร

ข้อความบางตอนจากเทปชุด ปัฏฐาน (ปัจจัย ๒๔) ตอนที่ ๑ โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

... ขออนุโมทนา ...
 
พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 พ.ย. 2552

การศึกษาปัจจัยไม่จำเป็นต้องท่องหรือจำให้แม่น เพราะการท่องหรือจำก็มีโอกาสลืมได้จึงควรพิจารณาศึกษาให้เข้าใจเหตุผลของสภาพธรรมให้ละเอียด การเข้าใจในเหตุผลของสภาพธรรม และอบรมความเข้าใจยิ่งๆ ขึ้น จะไม่มีวันลืม

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
captpok
วันที่ 9 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 10 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ