บารมีในชีวิตประจำวัน [การสะสมอบรมบารมี]
 
พุทธรักษา
วันที่  5 พ.ย. 2552
หมายเลข  14154
อ่าน  749

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทุกคนย่อมปรารถนา บารมีทั้ง ๑๐แต่กว่าจะถึงพร้อมได้ ก็ต้องค่อยๆ สะสม อบรมไป ทีละเล็ก ทีละน้อยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการเห็นประโยชน์ และ  การพิจารณา-สภาพธรรม ของแต่ละบุคคลเพราะว่า เป็นอนัตตา  คือ ไม่อยู่ในอำนาจบัญชา.
ก่อนที่จะได้ฟังพระธรรม อกุศลจิต ย่อมเกิดมากและ ไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจเรื่องการอบรมเจริญมรรคมีองค์ ๘แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้ว ย่อมมีความเข้าใจเรื่องการอบรมเจริญปัญญา.
แต่ทั้งๆ ที่เข้าใจแล้วว่า วันหนึ่งๆ สัมมาสติ จะเกิดขึ้นระลึก รู้ลักษณะของสภาพธรรม น้อยมาก.!
เพราะฉะนั้น ควรรู้จักตัวเองตามความเป็นจริง ว่า เพราะเหตุใด สัมมาสติ จึงเกิดน้อย แม้ว่าจะเข้าใจหนทางแล้ว.!
แม้จะรู้ว่า หนทางนี้ เป็นหนทางอบรมเจริญปัญญาเป็นหนทางเดียวที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม
แต่เพราะเหตุใดสัมมาสติ จึงไม่เจริญ ตามหนทางที่เข้าใจแล้ว.?
เพราะเหตุว่า ทุกคนซึ่งยังมีกิเลส เปรียบเหมือน ผู้ที่เป็นโรค.!
จึงควรพิจารณาว่า จะรักษาโรคที่กำลังเป็นอยู่ให้เป็นผู้ที่แข็งแรง  และ สามารถที่จะเดินทางไกล  คือ มรรคมีองค์ ๘เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทาง คือ การรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้อย่างไร.!
.


ข้อความบางตอนจากหนังสือ บารมีในชีวิตประจำวันโดย อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ... ขออนุโมทนา ...


  ความคิดเห็น 1  
 
ups
วันที่ 5 พ.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกอย่างเป็นอนัตตาจริงครับยากที่สุดที่จะเข้าใจ ตอนเช้ายังพิจารณาศีล รูปธรรม นามธรรมอยู่ ตอนบ่าย โทสะเกิดมาก วุ่นวายไปหมดหาแก่นสารไม่ได้เลย เปรียบเหมือนโรคร้ายที่ยังคงติดอยู่อีกนานแสนนาน (อาจเป็นกัปป์)

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 5 พ.ย. 2552

กิเลส คือ โรคร้าย

... "ความไม่มีโรค(ปราศจากกิเลส)จึงเป็นลาภอันประเสริฐ" ...

ถึงจะรู้อย่างนี้ ก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆ เพราะการจะปลอดจากเชื้อโรคไม่ใช่ของง่ายเลย

ยังต้องใช้เวลาในการรักษา เยียวยา อนุบาลให้แข็งแรงกันต่อไปอีกนาน

 ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
shumporn.t
วันที่ 5 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Jans
Jans
วันที่ 7 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Komsan
วันที่ 17 ม.ค. 2553

 ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ