อภิธรรมในชีวิต 03 - นามธรรม - จิตและเจตสิก
 
พุทธรักษา
วันที่  5 พ.ย. 2552
หมายเลข  14153
อ่าน  1,179

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน

นามธรรม ซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่ง มีอยู่ ๒ ประเภท คือ จิต และ เจตสิก.
จิต และ เจตสิก เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป.
จิต เป็นสภาพธรรมที่ รู้ สิ่งหนึ่งสิ่งใด จิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้น ต้องมี สิ่งที่จิตรู้ ซึ่งภาษาบาลีเรียกว่า "อารมฺมณ"
จิตที่เห็น  มีสิ่งที่ปรากฏทางตา เป็นอารมณ์จิตที่ได้ยิน   มีเสียง เป็นอารมณ์จิตที่ได้กลิ่น  มีกลิ่น เป็นอารมณ์จิตที่รู้รส  มีรส เป็นอารมณ์จิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย มีสภาพธรรมที่เย็น-ร้อน อ่อน-แข็ง  ตึง-ไหว เป็นอารมณ์จิตที่รู้อารมณ์ทางใจ มี ธรรมารมณ์ และ บัญญัติ เป็นอารมณ์.
ไม่มีจิตขณะใดเลย ที่เกิดขึ้นโดยปราศจากอารมณ์แม้ในขณะที่นอนหลับสนิท จิตก็รู้อารมณ์.
จิต มีมากมายหลายประเภท และ จำแนกได้เป็นหลายนัย.
.
ข้อความบางตอนจากหนังสือ พระอภิธรรมในชีวิตประจำวันโดย  Nina  Van  Gorkormแปลโดย อาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม

... ขออนุโมทนา ...
Image วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรียุธยา


  ความคิดเห็น 1  
 
pornpaon
วันที่ 5 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
วิริยะ
วันที่ 6 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
K
K
วันที่ 18 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
saifon.p
วันที่ 19 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Komsan
วันที่ 17 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ