อดีต...ปัจจุบัน...อนาคต
 
พุทธรักษา
วันที่  25 ต.ค. 2552
หมายเลข  14086
อ่าน  510

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถ้าท่านผู้ฟังเห็นช่างเขียนรูป ซึ่งกำลังเขียนรูปจาก "สิ่งที่ไม่มีอะไรเลย" แต่ อาศัย สีต่างๆ กระทำให้วิจิตร เกิดขึ้น เป็นรูปต่างๆ ฉันใด ขณะนี้ จิตของท่านผู้ฟัง ก็เหมือนกับช่างเขียน ซึ่งกำลังจะเขียนรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

ขณะนี้ ทุกท่าน "ต่างกัน ตามกรรมที่ได้กระทำแล้ว" เพราะความวิจิตรของจิต ซึ่งเกิดขึ้นเนิ่นนานมาแล้ว ฉันใด จิต ซึ่งกำลังวิจิตร ในขณะนี้ ก็กำลังกระทำให้วิจิตรซึ่งจะเป็นคติ เป็นเพศ เป็นรูปร่างสัณฐาน การได้ลาภ เสื่อมลาภ การได้ยศ เสื่อมยศ ทุกข์ สุข นินทา หรือสรรเสริญ ในกาลข้างหน้า ฉันนั้น ด้วยเหตุนี้ จึงควรที่จะพิจารณา "ลักษณะของจิตที่กำลังปรากฏ"ซึ่งกำลังเขียน สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้า

ข้อความบางตอนจากหนังสือบทบาทของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในการเผยแผ่พุทธธรมโดย พระธนนาถ (นิธิปญฺโญ พลกรรณ์)

... ขออนุโมทนา ...


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ