อดีต...ปัจจุบัน...อนาคต
 
พุทธรักษา
วันที่  25 ต.ค. 2552
หมายเลข  14086
อ่าน  449


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


ถ้าท่านผู้ฟังเห็นช่างเขียนรูป ซึ่งกำลังเขียนรูป
จาก "สิ่งที่ไม่มีอะไรเลย"แต่ อาศัย สีต่างๆ กระทำให้วิจิตร ... เกิดขึ้น เป็นรูปต่างๆ   ฉันใด.
ขณะนี้ ...
จิตของท่านผู้ฟัง ก็เหมือนกับช่างเขียน ซึ่งกำลังจะเขียนรูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไป ... ในอนาคต.
ขณะนี้
... ทุกท่าน "ต่างกัน ตามกรรม-ที่ได้กระทำแล้ว"
เพราะความวิจิตรของจิต ซึ่งเกิดขึ้นเนิ่นนานมาแล้ว ...
ฉันใด

จิต ซึ่งกำลังวิจิตร ในขณะนี้ ก็กำลังกระทำให้วิจิตร
ซึ่งจะเป็นคติ เป็นเพศ เป็นรูปร่าง-สัณฐาน การได้ลาภ เสื่อมลาภ การได้ยศ เสื่อมยศ  ทุกข์  สุข  นินทา  หรือสรรเสริญ ... ในกาลข้างหน้า ฉันนั้น.
ด้วยเหตุนี้
... จึงควรที่จะพิจารณา "ลักษณะของจิต-ที่กำลังปรากฏ"ซึ่งกำลังเขียน ... สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้า.
ข้อความบางตอนจากหนังสือบทบาทของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในการเผยแผ่พุทธธรมโดย พระธนนาถ (นิธิปญฺโญ (พลกรรณ์)
... ขออนุโมทนา ...


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ