ปัจจัย 24 มีอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไร

 
sutassangsri
วันที่  2 ต.ค. 2552
หมายเลข  13812
อ่าน  11,099
ปัจจัย 24 มีอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรในการเจริญวิปัสสนาเพื่อละกิเลส

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 2 ต.ค. 2552

คำสอนในหัวข้อปัจจัย ๒๔ เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เนื้อหาแสดงความจริงของสภาพธรรมที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยปัจจัยต่างๆ เป็นการแสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม ซึ่งเกื้อกูลต่อการอบรมเจริญปัญญา

ปัจจัย ๒๔

๑. เหตุปัจจัย ๒. อารัมมณปัจจัย ๓. อธิปติปัจจัย ๔. อนันตรปัจจัย ๕. สมนันตรปัจจัย ๖. สหชาตปัจจัย ๗. อัญญมัญญปัจจัย ๘. นิสสยปัจจัย ๙. อุปนิสสยปัจจัย ๑๐. ปุเรชาตปัจจัย ๑๑. ปัจฉาชาตปัจจัย ๑๒. อาเสวนปัจจัย ๑๓. กัมมปัจจัย ๑๔. วิปากปัจจัย ๑๕. อาหารปัจจัย ๑๖. อินทริยปัจจัย ๑๗. ฌานปัจจัย ๑๘. มัคคปัจจัย ๑๙. สัมปยุตตปัจจัย ๒๐. วิปปยุตตปัจจัย ๒๑. อัตถิปัจจัย ๒๒. นัตถิปัจจัย ๒๓. วิคตปัจจัย ๒๔. อวิคตปัจจัย.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 3 ต.ค. 2552

การศึกษาเรื่องปัจจัย 24 เพื่อให้เข้าถึงคำว่า ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมี ปัจจัยจึงเกิด เกิดแล้วดับ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 3 ต.ค. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

การศึกษาเรื่องปัจจัยมีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของการเข้าใจ...เรื่องปัจจัยต่างๆ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 3 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 4 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
swanjariya
วันที่ 11 พ.ค. 2557

กราบอนุโมทนาขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
apichet
วันที่ 26 เม.ย. 2560

อนุโมทนาสาธุครับ ยากจังครับอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
peem
วันที่ 13 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เฉลิมพร
วันที่ 15 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
apichet
วันที่ 6 มี.ค. 2564

สาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
chatchai.k
วันที่ 7 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Sea
วันที่ 20 ธ.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
kornisasuwan
วันที่ 6 ธ.ค. 2566

วันนี้ดิฉัน มีความพอใจอย่างมากที่จะฟังคลิปธรรมมะบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากเริ่มเกิดสติปัฏฐานเห็นปรมัตถ์ทีละหนึ่งแล้ว ครั้งนี้เกิดความเข้าใจอย่างมากมายเพิ่มขึ้นๆ ช่างอัศจรรย์ใจแท้ ขอกราบเท้าท่านอาจารย์ที่เมตตาและได้พบเสียงบรรยายปัจจัย24 มีประโยชน์มากค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ