วิถีจิต

 
เบน
วันที่  30 ส.ค. 2552
หมายเลข  13406
อ่าน  1,641

อยากอ่านเรื่องวิถีจิต จะอ่านได้จากพระไตรปิฎกเล่มใด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 31 ส.ค. 2552

วิถีจิตส่วนใหญ่จะมีแสดงไว้ในอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก ตั้งแต่เล่มที่ ๗๕ เป็นต้นไปแต่จะอ่านเข้าใจยากมาก ถ้าไม่ศึกษาพระอภิธรรมมัตถสังคหะมาก่อน อนึ่งบนกระดานสนทนานี้ก็มีหลายกระทู้ครับขอเชิญคลิกอ่านที่ .. วิถีจิต มโนทวารวิถีจิต ปัญจทวารวิถีจิต วิถีจิตตามลำดับเป็นจิตนิยาม จักขุทวารวิถีจิต

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ไม่ระบุ
วันที่ 31 ส.ค. 2552

เล่ม 85 ปัฏฐานนิทเทสโดยเฉพาะ อนันตรปัจจัย สมนันตรปัจจัย อนันตรูปนิสสยปัจจัย

อาเสวนปัจจัย อนันตรกัมมปัจจัย นัตถิ วิคตปัจจัย. ความจริง ทุกปัจจัย เกี่ยวกับวิถีหมด

เลยครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ไม่ระบุ
วันที่ 31 ส.ค. 2552

ส่วนในอรรถกถาในวิสุทธิมรรค ศีลนิทเทสก็มี สมาธินิทเทสก็มี ปัญญานิทเทสก็มี เรื่อง

วิถีทั้งนั้นเลย ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 5 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Komsan
วันที่ 2 มิ.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ