Print 
ปวดมาก...ขอคำแนะนำ
 
คุณย่า
วันที่  16 ก.ค. 2552
หมายเลข  12916
อ่าน  1,812

สนทนาธรรมที่มูลนิธิ ฯ   พระวินัย

วันอาทิตย์ที่  ๒๘  ก.ย.  ๒๕๕๑

 

กนก...

จะเรียนขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์   มันเป็นประสพการณ์ที่เกิดขึ้น

มาสด ๆ ร้อน ๆ  ๒-๓ วันนี้  ก็ไปเฝ้าไข้ญาติ   ก็ได้ฟังธรรมที่มูลนิธิ

มา  ๕-๖ ปีแล้ว  ในขั้นการฟัง  ก็นึกว่าตนนี้เข้าใจธรรมบ้างพอสมควร

พบว่าหลังจากผ่าตัด   ปวดมากในท้อง   เพราะว่าเดิมไม่คิดว่า

จะเป็นอะไรมาก   เพราะรู้ว่าเป็นการเจาะแล้วเอากล้องเข้าไปผ่า 

 ไม่ใช่ผ่าใหญ่   คิดว่าจะไม่มีการเจ็บปวด   ปรากฎว่าพอออกมา

จากห้องผ่าตัดแล้ว   ปรากฎว่าเจ็บปวดมาก

จนต้องร้องครวญคราง  ทรมานมาก  ปวดมาก 

 ผู้เฝ้าไข้ก็บอกให้ระลึกถึงธรรม   ว่าเป็นสภาพธรรม คือ  เจ็บปวด 

ปรากฎว่ายังร้องครวญคราง   มีพี่อีกคนหนึ่งเขาพูดขึ้นมาว่า

ให้แยกกาย  แยกจิต   แล้วก็หลับไป 

หลังจากตื่นมาอีกวันหนึ่งก็สนทนาธรรมกับเขา   ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้าง

เขาก็บอกคุณน้าว่า   ไม่ทันจริง ๆ มันปวดแสนสาหัสและทรมานมาก ๆ

ระหว่างร้องครวญคราง   ก็ร้องไห้ด้วย   หนูอยู่ข้าง ๆ ก็ทำอะไรไม่ถูก

จากประสพการณ์นี้   ในฐานะที่เราเฝ้าไข้และคนไข้ก็เรียนธรรมด้วย

อยากจะเรียนขอคำแนะนำ   ว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไร

 

ท่านอาจารย์...

รู้สึกทุกคนจะหากฎเกณฑ์  ลืม   ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ  แล้วแต่ 

แม้แต่ขณะนี้คิดก็เกิดแล้ว   ทั้งหมดเป็นธรรมที่เกิดแล้วทั้งนั้น  

หมดแล้วด้วย   หากฎเกณฑ์  คิด  แต่ถึงเวลาจริง ๆ เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

 

กนก..

เราอยู่ตรงนั้นก็เหมือนจะเกื้อกูล

 

ท่านอาจารย์...

ก็เข้าใจธรรมไงค่ะ   เราเข้าใจธรรม   คนป่วยเข้าใจธรรม 

คนรอบข้างเข้าใจธรรม   หรือเปล่า   ถ้าไม่เข้าใจ 

แล้วเพียงแต่เอ่ยคำว่า  ธรรม  แล้วอะไรล่ะค่ะ   ธรรม   ก็ไม่รู้อยู่นั่นเอง

เพราะฉะนั้น  เรียนธรรม   ฟังธรรม   เข้าใจธรรม 

ไม่ใช่ไปหวังพึ่งว่าธรรมจะให้ผล   เวลาเราป่วยไข้  

ก็จะได้ไม่เดือดร้อน   เพราะฟังธรรม   จริง ๆ ไม่ใช่หวังอะไรจากธรรม 

 แต่ฟังเพื่อจะละความเป็นเรา  ขณะนั้น ๆ น่ะลืมว่าเป็นธรรมจึงเดือดร้อน

 

กนก...

เมื่อผู้ป่วยถาม   เราก็ตอบไม่ถูก  ปวดมาก ๆ ทรมานอย่างแสนสาหัส

ไม่ทราบจะทำอย่างไรดี   เหมือนจะให้เตือนสติ 

เพราะไม่ทราบจะทำยังไงดี   ช่วยเตือนสติให้ระลึกเรื่องธรรม 

ก็ทำอะไรไม่ถูก   หนูก็ได้แต่ถามว่าเข้าใจว่าเป็นธรรมไหม 

แต่เขาบอกว่าไม่ทัน

 

ท่านอาจารย์...

ไม่ทันน่ะ  คือ  เขา  ไม่ใช่ธรรม  

ทางที่ดีที่สุด   คงจะไม่มีอะไรดีเท่ากับคำสอนของพระอรหันตสัมมา ฯ 

 ถ้าเขาได้ยินได้ฟังในขณะนั้น   ก็ยังคิดตาม   เพราะว่าเราจะไปสรรหา

คำอะไร  จะตรงใจ   หรือเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่า   โดนใจ

หรืออะไรก็แล้วแต่   ที่จะทำให้เขาระลึกได้  

แต่พระธรรมที่ทรงแสดงเป็นความจริงทุกกาล   ไม่ว่าขณะนั้นจะป่วย 

จะเห็น  จะคิดหรืออะไรก็ตามแต่   ถ้าเขาสามารถจะเข้าใจ  

สิ่งที่เขาได้ยิน   ได้ฟัง  เป็นประโยชน์กว่าคำอื่น  

แต่เราก็ช่วยไม่ได้  เขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ  

แต่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนที่เข้าโรงพยาบาล

พร้อมด้วยธรรม   คือ  มีอุปกรณ์เครื่องฟังธรรมติดตัว  

จนกระทั่งนางพยาบาล   เขาหาใหญ่   ว่าเสียงมาจากไหน

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 17 ก.ค. 2552 09:50 น.

เพราะฟังธรรม   จริง ๆ ไม่ใช่หวังอะไรจากธรรม 

 แต่ฟังเพื่อจะละความเป็นเรา  ขณะนั้น ๆ น่ะลืมว่าเป็นธรรมจึงเดือดร้อน

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ค. 2552 10:36 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
พุทธรักษา
วันที่ 17 ก.ค. 2552 10:49 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
omma
omma
วันที่ 17 ก.ค. 2552 14:16 น.

เรียนท่านวิทยากร

การที่คนเคยผ่านการบวชมาแล้วหลายครั้งจะบวชด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เช่นบวชเพราะเคยป่วยหนัก บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ ขณะบวชก็รักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด กิริยาวาจาก็สำรวมมาก ครั้นสึกมาเป็นฆารวาสครั้งใด ก็จะผิดศีลข้อ 5 อยู่เนืองๆ แต่ทางด้านนิสัยใจคอก็ยังสำรวมและศีลข้ออื่นๆก็ไม่ได้ละเมิด บุคคลเช่นนี้

มีโอกาสที่จะเป็นโสดาบันหรือไม่เพราะเหตุใด

อีกประการหนึ่งคือจะมีข้อแนะนำกับผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนาประการใดที่จะให้มาเรียนรู้กับท่านอาจารย์ เพราะเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องธรรมะเลย  และไม่อยากให้เริ่มต้นผิดๆ เช่นไปนั่งสมาธิโดยไม่รู้อะไรเลย เพราะอยู่ๆก็มาถามว่าจะเริ่มต้นนั่งสมาธิอย่างไร 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
prachern.s
วันที่ 17 ก.ค. 2552 16:07 น.

ถ้าเขาไม่ขาดการอบรมเจริญปัญญาก็มีโอกาสบรรลุพระโสดาบันได้ เมื่อเหตุ

คือการอบรมเจริญปัญญาสมควรแก่การบรรลุ  สำหรับข้อแนะนำควรจะเริ่มต้นด้วยการค่อยๆสนทนาด้วนเหตุผล ที่สำคัญเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยจึงจะ

ชักจูงเขาได้ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 17 ก.ค. 2552 17:15 น.

   ขออนุโมทนาครับ  

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ประสาน
วันที่ 17 ก.ค. 2552 23:20 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
saifon.p
วันที่ 18 ก.ค. 2552 10:45 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
noynoi
วันที่ 18 ก.ค. 2552 15:23 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
kullawat
วันที่ 29 พ.ค. 2556 12:52 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ