Print 
เมื่อไรจะออกดอก
 
คุณย่า
วันที่  19 ก.ค. 2552
หมายเลข  12933
อ่าน  1,669

สนทนาธรรมที่มูลนิธิ ฯ  ปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๑

 

คุณชมชื่น...

ได้ยินได้ฟังว่า   การเห็นเป็นธรรม   เห็นก็เห็นเท่านั้น  ได้ยินได้ฟังแบบนี้

แต่ความเข้าใจสภาพธรรม   ที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น

ลักษณะที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น   สำหรับคนที่เริ่มฟัง  

การที่ความเข้าใจค่อย ๆ เพิ่มขึ้น   ว่าเห็นเพียงเห็น 

ตาเห็นเท่านั้น  เป็นอย่างไงค่ะ  ลักษณะนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ

 

ท่านอาจารย์...

แสดงว่าไม่ได้เพิ่มขึ้น   เพราะสงสัย   เวลาเพิ่มขึ้นมีลักษณะอย่างไร

จริง ๆ แล้วดูเหมือนว่า   เพิ่มก็จะต้องรู้ว่าเพิ่ม  

แต่ให้เข้าใจความหมายของสังขารขันธ์  

ขณะที่กำลังฟังนี้   จะรู้ไหมว่าวันไหนจะเข้าใจยิ่งกว่านี้  

คุณชมชื่นบอกว่า   ได้ยินว่าเห็นเป็นธรรม   หลายครั้ง  

เป็นผู้เริ่มได้ยิน   เห็นเป็นธรรม  

แล้วก็พูดไปอีก   นึกไปอีก  

ก็ไม่ลืม   ไม่เปลี่ยนเป็น   เห็นไม่ใช่ธรรม  

ก็ยังคงเห็นเป็นธรรมชนิดหนึ่ง  

 นึกขึ้นมาเมื่อไร   เห็นก็เป็นธรรมชนิดหนึ่ง  ไม่เปลี่ยนแปลง  

หมายความว่า   มีความมั่นคงขึ้นบ้างไหม  

 หรือว่าเมื่อวานนี้ได้ยินว่า  เห็นเป็นธรรม  

แต่วันนี้ไม่ใช่   เห็นไม่ใช่ธรรม    ยังงั้นหรือเปล่าค่ะ

 

คุณชมชื่น...

ยังคงคิดถึง   คำว่า  " เป็นธรรม "  อยู่

 

ท่านอาจารย์...

เพราะฉะนั้น   มีความมั่นคงขึ้น   ทุกครั้งที่เข้าใจว่า   เห็นเป็นธรรม

 

คุณชมชื่น...

ถ้าท่านอาจารย์   ใช้คำว่า   คิดว่ายังเป็นธรรมอยู่  

เพราะว่ายังไม่เข้าใจ  คำว่า  " เป็นธรรม "

 

ท่านอาจารย์... 

แต่ว่าไม่เปลี่ยนใช่ไหมค่ะ   ยังคงเป็นธรรมอยู่

 

คุณชมชื่น...

ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนค่ะ

 

ท่านอาจารย์...

ยังไม่เปลี่ยน   ยังคงเป็นธรรมอยู่นะค่ะ  

เพราะฉะนั้น   ทุกคนที่มาฟังนี้   หวังว่าเราจะเข้าใจขึ้นแน่ ๆ เลย  

แต่ว่าจะเมื่อไร   บอกได้ไหมว่า   วันไหน   สังขารขันธ์จะปรุงแต่ง

นี่เป็นเหตุที่   แม้แต่สติปัฎฐาน   เพียงการระลึกรู้ลักษณะ

ของสภาพธรรมที่ปรากฎเพียงเล็กน้อย   คนนั้นจะไม่รู้เลย  

 ว่าจากการที่สติปัฎฐานเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรม  

ไม่มากนิด ๆ หน่อย ๆ   แต่จากการฟังค่อย ๆ เข้าใจขึ้นนี้  

เป็นการปรุงแต่ง   เมื่อมีการระลึกอีก   ก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีก  

มาจากไหน   ความเข้าใจลักษณะของแข็ง   ซึ่งครั้งแรกที่กระทบ 

ก็เพียงแข็ง   แต่ว่าต่อไป   แม้ว่ากระทบแข็ง ๆ ก็ยังคงเป็นแข็ง  

แต่ความเข้าใจแข็ง   ด้วยการเข้าใจถูก  

จะทำให้รู้ว่าขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นเลย   ค่อย ๆ สั่งสม   สังขารขันธ์  

ซึ่งจะไม่รู้เลยจากการฟังแล้วฟังอีกนี้   ถึงเวลาที่ปัญญาจะเกิดขึ้น   ก็เกิด

โดยที่ไม่รู้มาล่วงหน้า   คุณชมชื่นปลูกต้นไม้   

ซึ่งมีดอกบ้างไหมค่ะ   รู้ไหมว่า   เมื่อไรจะออกดอก  

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 20 ก.ค. 2552 10:38 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 20 ก.ค. 2552 13:05 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
happyindy
วันที่ 20 ก.ค. 2552 20:57 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 22 ธ.ค. 2555 04:25 น.

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ