รักตัวเอง...?
 
พุทธรักษา
วันที่  4 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12575
อ่าน  477

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
.
.
.
สนธนาธรรม ที่เขาเต่า ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ท่านผู้ฟัง
อาจารย์เคยกล่าวว่า คนที่รักสัตว์ ... ที่แท้ ก็ต้องการให้สุขเวทนาเกิด.?ที่แท้ ... รักตัวเอง.?
ท่านอาจารย์
แน่นอนค่ะ ... (รัก) ทุกอย่างทั้งหมด.!

ไม่มีอะไร เกินไปกว่า
... ความต้องการ "สุขเวทนา" ของตนเอง.!

รักตนเอง.!
"ตนเอง" คือ "ขันธ์ ๕" หมายถึง จิต เจตสิก รูป นี้ล่ะค่ะ.นอกจาก "ตนเอง" แล้วยังมี ความคิดเรื่อง "คนอื่น" หรือ เรื่องอะไร ก็ตามแต่.ก็คือ ... รักตัวเอง.!

อย่างเช่น ท่านผู้ฟัง หวังดีต่อใคร ... ก็ตามเพื่อ "ความสบายใจของตัวเอง" ...?เพื่อ "สุขเวทนาของตัวเอง" ...?หรือ เพื่อ ตัวเอง จะได้ไม่เดือดร้อน ...?

ทุกเรื่อง ... ก็มาลงที่ "ตัวเอง".!

ซึ่ง จริงๆ แล้ว ... "ตัวเอง" ไม่มี.!

เพราะ "เหตุ" คือ "ไม่มีปัญญา"จึง"ไม่รู้"ตามความเป็นจริง ว่า ... "ตัวเอง" ไม่มี.!

"ความจริง" คือ มีแต่ จิต เจตสิก รูป ที่กำลังเกิดดับๆ ๆ ๆ อยู่ตลอดเวลา.! แล้ว "ตัวเอง" อยู่ที่ไหน ...?

เพราะฉะนั้นตราบใด ... ที่ยังมี "ตัวเอง" ตราบใด ที่ยังมี ตัวตน สัตว์ บุคคล.
ก็ยังต้อง เป็นทุกข์ ...
เพราะ "ความเข้าใจผิด" "ความติดข้อง" "ความยึดถือ"
เข้าใจผิด ติดข้อง ยึดถือ ... ในสิ่งที่ ไม่มี ไม่เหลือ.!
เพราะ "ความจริง" คือขณะก่อนหน้านี้ ดับหมดไปแล้ว ... ไม่เหลือเลยขณะนี้ ...
ก็เกิด แล้วดับ.!แต่ "ปัญญาขั้นฟัง""ปัญญาขั้นเข้าใจ"ยังไม่ใช่ ... "ปัญญาขั้นประจักษ์แจ้ง"ว่า ... ไม่มีตัวตน ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล.!การศึกษาพระธรรมจึงต้องเป็นไป ตามลำดับขั้น.

การศึกษาขั้นฟังก็ต้องฟัง จนกระทั่ง "เข้าใจ"

"ความเข้าใจที่มั่นคง" ... เป็น "ปัจจัย" ที่ทำให้ "สติ" ค่อยๆ ระลึก ตรง "ลักษณะ" ซึ่งเป็น "ปัจจัย" ให้ "ปัญญา"ค่อยๆ "เข้าใจ" ... ใน.สิ่งที่กำลังปรากฏ ขณะนี้. ตามปกติ ตามความเป็นจริง.คือ "รู้" ว่า "สภาพรู้" และ "สภาพที่ไม่รู้" มี "ลักษณะ" ต่างกัน อย่างไร.?
นี่คือ การรู้ ว่า ... สภาพธรรมนั้นๆ "ไม่ใช่ตัวตน"


(ขออนุโมทนา ท่าน ... ผู้เอื้อเฟื้อรูปภาพ) ... ขออนุโมทนา ...


  ความคิดเห็น 1  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 4 มิ.ย. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ประสาน
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
พงศ์ศิริ
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

ข้อความที่คุณพุทธรักษาที่นำมาเป็นกระทู้นี้.. ได้ยินแล้ว ได้ยินเล่า บ่อยมาก

ครั้งนี้ ได้อ่านอีกซ้ำ คราวนี้ หัวใจเอิบอิ่ม ยินดี

กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
dron
วันที่ 5 มิ.ย. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
akrapat
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

ความเข้าใจที่มั่นคง" ... เป็น "ปัจจัย" ที่ทำให้ "สติ" ค่อยๆ ระลึก ตรง "ลักษณะ" ซึ่งเป็น "ปัจจัย" ให้ "ปัญญา"ค่อยๆ "เข้าใจ" ... ใน.สิ่งที่กำลังปรากฏ ขณะนี้. ตามปกติ ตามความเป็นจริง.


อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
คุณ
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
shumporn.t
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

แน่นอนค่ะ ... (รัก) ทุกอย่างทั้งหมด.!

ไม่มีอะไร เกินไปกว่า
... ความต้องการ "สุขเวทนา" ของตนเอง.!

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 11  
 
perm
วันที่ 6 มิ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
pornpaon
วันที่ 6 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 6 มิ.ย. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
K
K
วันที่ 6 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
prachern.s
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
opanayigo
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

นัตถิ อัตตะสะมัง เปมัง

" ความรักเสมอด้วยตนไม่มี "

...

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
Jans
Jans
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

... ถ้าไม่รักไม่โกรธ แต่ถ้าเมตตาแล้วไม่โกรธ นี่เป็นความที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นกุศลกับอกุศลเป็นเรื่องละเอียด ... ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 11 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 19  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ