กาเมสุมิจฉาจารมีองค์ประกอบ ๔ อย่าง
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  22 เม.ย. 2552
หมายเลข  12020
อ่าน  3,804

การพิจาณาว่าล่วงศีลหรือไม่ล่วงอยู่ที่การครบองค์ ตัวอย่างศีลข้อที่ ๓ มีองค์ดังนี้ 

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 549 

กาเมสุมิจฉาจารนั้น มีองค์ประกอบ ๔ อย่าง คือ 

เป็นบุคคลต้องห้าม ๑ 

จิตคิดจะเสพในบุคคลต้องห้ามนั้น ๑ 

การประกอบการเสพ ๑ 

การยังมรรคให้ดำเนินไปในมรรคหรือหยุดอยู่ ๑

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ -หน้าที่ 291 

๑. อคมนียวัตถุ (วัตถุที่ไม่ควรเกี่ยวข้อง) 

๒. ตสมึ เสวนจิตตํ (มีจิตคิดเสพในอคมนียวัตถุนั้น) 

๓. เสวนปฺปโยโค (พยายามเสพ) 

๔. มคฺเคน มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสนํ (การยังมรรคให้ถึงมรรค)   


  ความคิดเห็น 1  
 
pamali
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
munlita
วันที่ 9 ส.ค. 2555

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ