เมตตา เจโต วิมุติ คืออะไรครับ
 
เต๋า
วันที่  15 เม.ย. 2552
หมายเลข  11966
อ่าน  4,215
คำว่า เมตตาเจโตวิมุติ หมายถึงอะไรครับ ผมเห็นในบทสวดมนต์

"เมตตานิสังสสุตตปาฐะ"  ขอบคุณครับ

  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 16 เม.ย. 2552

คำว่า เมตตาเจโตวิมุติ ในที่นี้หมายถึง การอบรมเจริญเมตตาจนจิตสงบถึง

ขั้นอัปนาสมาธิ เป็นฌานจิต ไม่ใช่กามาวจรจิตที่เป็นขณิกสมาธิ  จิตต้องสงบ

ระงับจากนิวรณ์ แผ่ความหวังดี ความปรารถนาดีไปในทุกทิศ โดยไม่เลือกบุคคล

ไม่มีเจาะจง  ไม่เว้นใครๆ เป็นเมตตาที่มีกำลังมาก ..

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เต๋า
วันที่ 16 เม.ย. 2552
ขอบคุณครับผม
 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 18 เม.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 19 เม.ย. 2552
" .....เมื่อบุคคลทำไว้ในใจโดยแยบคายซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติอยู่ พยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นด้วย พยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมหายไปด้วย.....
(สุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๑ หน้าที่ ๔๘)
ขอถามว่า
๑.  การทำไว้ในใจโดยแยบคายซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรครับ จิตต้องสงบขั้นไหน?
๒. พยาบาทของคนในบ้านเมืองจะหายไปได้โดยวิธีใด ?
 
  ความคิดเห็น 5  
 
prachern.s
วันที่ 20 เม.ย. 2552

๑.ควรจะหมายถึงตั้งแต่เบื้องต้น กามาวจรกุศล จนถึง รูปาวจรกุศล

๒.ด้วยวิธีปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน โดยเฉพาะเมตตา และอบรมเจริญปัญญา

 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 21 เม.ย. 2552
พยาบาทที่จะไม่เกิดขึ้นไม่ได้เลยหรือท่าน พอเกิดปฏิฆะก็โกรธแล้วจริงไหมครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ