เมตตา... ธรรมที่ควรอบรมให้เจริญ
 
Khaeota
วันที่  9 เม.ย. 2552
หมายเลข  11926
อ่าน  769

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

เมตตา...ธรรมที่ควรอบรมให้เจริญ

แต่จะอบรบให้เมตตาเจริญกับผู้ที่ไม่มี หิริ โอตตัปปะ ได้อย่างไร

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆท่านค่ะ   ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 10 เม.ย. 2552
เมตตาเป็นธรรมที่ควรอบรมให้เจริญ ควรอบรมเจริญบ่อยๆ เนืองๆ และอบรมเจริญเป็นไปตามลำดับ  ในเบื้องต้น ต้องเว้นคนที่เรารัก และคนที่เราชังควรอบรมในท่านผู้มีพระคุณก่อน  เช่น  อุปัชฌาย์  อาจารย์  เป็นต้น เมื่อเมตตาเริ่มมีกำลังมากขึ้น จากนั้นค่อยๆอบรมเจริญในบุคคลต่างๆได้ ถ้าเป็นเมตตามีกำลังจริงสามารถแผ่ไปทั่วทุกบุคคล ทั่วทุกทิศ ไม่มีจำกัด เมื่อไม่สามารถเจริญเมตตาในบุคคลบางคนได้  ควรเจริญกรุณา หรือ อุเบกขากับบุคลนั้น ไม่ควรทำความโกรธใครๆ เลย  เพราะไม่มีประโยชน์ครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 10 เม.ย. 2552

 

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 เม.ย. 2552

ผู้ที่ไม่มี หิริ โอตตัปปะ  คือผู้ที่ไม่มีความละอายต่อบาป และไม่กลัวต่อบาป

อกุศลกรรม   จึงเป็นผู้ที่มีจิตเป็นอกุศลเสมอๆซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้กระทำอกุศลกรรมจึงไม่เป็นที่รักของคนทั่วไป   การที่จะอบรมให้เมตตาเจริญกับ

บุคคลพวกนี้คงจะยาก  แต่จากการได้ฟังพระธรรมควรจะเมตตาบุคคลพวก

นี้  เพราะเขาจะต้องได้รับความทุกข์ยากจากสิ่งที่ตนได้กระทำไว้.....

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 เม.ย. 2552

                          ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

        ทุกคนที่ยังเป็นปุถุชนก็ยังมีกิเลสที่สะสมมามากมาย มีเหตุปัจจัยก็พร้อมที่จะเป็น

อกุศลทันที ธรรมเป็นธรรม ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะเกิดกับบุคลใดก็เป็นอกุศลเป็นธรรม

เท่านั้น   เพราะความยึดถือโดยความเป็นสัตว์บุคคลก็ย่อมเป็นอกุศลในอกุศลของผู้อื่น

ควรสงสาร เห็นใจและเข้าใจในอกุศลของผู้อื่นเพราะเขากำลังทำเหตุที่ไม่ดี เข้าไปตั้ง

ความกรุณาในบุคคลนั้นครับ

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ....กรุณาสงสารในคนไม่ดี [ทุติยอาฆาตวินยสูตร ]

                         อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pannipa.v
วันที่ 11 เม.ย. 2552

 

ถ้าผู้ที่ไม่มี หิริ โอตตัปปะ เป็นผู้เป็นที่รัก  หรือเป็นเพื่อน

จักมีเมตตาต่อผู้นั้นได้หรือไม่?

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Khaeota
วันที่ 11 เม.ย. 2552

 

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ขออนุญาตคัดลอกความคิดเห็นที่ 5 ของ K PANNIPA.V  ค่ะ

ถ้าผู้ที่ไม่มี หิริ โอตตัปปะ เป็นผู้เป็นที่รัก  หรือเป็นเพื่อน

จักมีเมตตาต่อผู้นั้นได้หรือไม่ ?

 ..........

ถ้าผู้ที่ไม่มี หิริ โอตตัปปะ เป็นผู้เป็นที่รัก  หรือเป็นเพื่อน

ถ้าจักมี ก็เป็น " โลภะ " แน่ๆเลย

แต่อาจคิดว่านั่นคือกำลังอบรมเจริญเมตตา

เพราะปัญญาที่มีอยู่ คำว่า" น้อยนิด "

 ก็ยังมากไป...ค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆท่านค่ะ 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เบน
วันที่ 11 เม.ย. 2552

ถ้าผู้ที่ไม่มี  หิริ  โอตตัปปะ   กระทำต่อผู้เป็นที่รักยิ่ง  หรือเป็นเพื่อน

จักมีเมตตาต่อผู้นั้นได้หรือไม่?

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ING
วันที่ 12 เม.ย. 2552

.....ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ถ้าสติไม่เกิด ก็เกิดเมตตาไม่ได้ ถ้าไม่มีปัญญาสติก็เกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีการสะสมความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรม บ่อยๆ เนืองๆ  ปัญญาก็เกิดไม่ได้ดิฉันเข้าถูกต้องหรือไม่.....

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pornpaon
วันที่ 12 เม.ย. 2552


เมตตา ยอมรับว่าอบรมเจริญได้ยาก

เพราะบางครั้ง(หรือหลายครั้ง)

กับคนที่ตนเองรักมากที่สุด ยังมีโทสะให้กับเขาได้เลยค่ะ

โลภะมาก โทสะก็ยิ่งมาก

เมตตาเจริญยากเพราะมีปัญญาน้อยเหลือเกิน

ขออนุโมทนาคุณ khaeota

ขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลวิริยะของทุกท่านค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 เม.ย. 2552


          ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลส      ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าอกุศลจิตจะไม่เกิด เพราะปกติในชีวิตประจำวัน อกุศลจิตเกิดมากกว่ากุศล  ตามความเป็นจริงแล้ว  อกุศลธรรม เป็นธรรม เป็นสภาพธรรมที่มีจริง  ไม่มีเรา  ไม่มีเขา  เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมของแต่ละบุคคล เป็นผลมาจากการสะสมกิเลสที่มีมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์   คนอื่นมีกิเลส     แม้เราเองก็ยังมีกิเลส      อกุศลจิตจึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  ขณะที่จิตเป็นอกุศลนั้น  ไม่ว่าจะเกิดกับบุคคลใดก็ตาม    แสดงให้เห็นว่าศัตรูภายใน ข้าศึกภายใน ได้เกิดขึ้นทำร้ายจิตใจของตนเองแล้ว  อกุศลธรรมมีโทษ ไม่เป็นประโยชน์แก่ใคร ๆ ทั้งสิ้น จึงไม่ควรที่จะสะสมให้มีมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามกุศลธรรมทั้งหลาย มีเมตตา  ความเป็นมิตร เป็นเพื่อน กรุณา ความเห็นใจ  ความสงสาร เป็นต้นควรที่จะอบรมเจริญให้มีขึ้นในชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงต้องอาศัยพระธรรมที่ผู้มีพระภาคทรงแสดง เพราะเหตุว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้น   เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตของแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้พิจารณาตัวเองเป็นสำคัญ  พร้อมทั้งขัดเกลากิเลสอันเป็นศัตรูที่แท้จริง ให้เบาบางลง จนกระทั่งสามารถที่จะดับได้อย่างเด็ดขาดในที่สุด  ครับ                             ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...
 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 13 เม.ย. 2552

ปุถุชนเป็นผู้หนาด้วยกิเลส ทุกคนก็มีกุศลและอกุศลสลับกันไป  ผู้มีปัญญาจึงควรมอง

ในส่วนดีของเขา แม้จะเพียงนิดหน่อยก็ตาม และกุศลไม่ว่าจะเกิดกับใครก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
bsomsuda
วันที่ 7 พ.ย. 2552

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
kinder
วันที่ 21 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ