ชีวิตรูป ชีวิตินทรียเจตสิก
 
สามารถ
วันที่  6 เม.ย. 2552
หมายเลข  11906
อ่าน  2,169

ชีวิตรูป ชีวิตินทรียเจตสิก ต่างกันอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 7 เม.ย. 2552

ต่างตรงที่ ชีวิตรูป เป็นรูปไม่รู้อะไร ชีวิตินทรียเจตสิก เป็นนามธรรมรู้อารมณ์

  ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มที่ ..

ชีวิตินทริยรูปชีวิตินทริยเจตสิก -- สัพพจิตตสาธารณเจตสิก 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สามารถ
วันที่ 7 เม.ย. 2552

"ชีวิตรูป สภาวรูปที่มีลักษณะรักษาสหชาตรูป คือรูปที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้มีชีวิตดำรงอยู่ได้" ข้อนี้มุ่งหมายถึง สภาวะการดำรงอยู่ได้ของรูปที่เกิดจากกรรม สภาวะการดำรงอยู่นี้คือ ชีวิตรูป เป็นรูปที่ปรากฏได้ทางใจเท่านั้น กล่าวได้หรือไม่ครับเช่นกับที่เรารู้ว่า ก้อนหินไม่ใช่ตัวหนอน หุ่นขี้ผึ้งไม่ใช่คน หรือ ความแตกต่างของการขยับมือ การเคลื่อนไหวของสัตว์ และหุ่นยนต์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 เม.ย. 2552

ชีวิตรูป เป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฐาน ในกลุ่มของรูปนี้จะมีชีวิตตินทริยรูปทำให้รูปทรงความมีชีวิต แตกต่างจากรูปที่เกิดจากสมุฏฐานอื่น ๆ เช่น กลุ่มของจักขุปสาทรูป มีรูปรวมกัน ๑๐ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ จักขุปสาทรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สามารถ
วันที่ 9 เม.ย. 2552

จากในข้อคำถามความคิดเห็นที่ 2

กล่าวได้หรือไม่ครับว่าเช่นกับที่เรารู้ว่า ก้อนหินไม่ใช่ตัวหนอน หุ่นขี้ผึ้งไม่ใช่คนหรือความแตกต่างของการขยับมือ การเคลื่อนไหวของสัตว์ และหุ่นยนต์ เหล่านี้คือ การมีชีวิตรูปเป็นอารมณ์?ขอคำอธิบายครับ

ฃอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
prachern.s
วันที่ 9 เม.ย. 2552

การมีชีวิตรูปเป็นอารมณ์ ตามตัวอย่างที่ท่านแสดงก็คือ ขณะที่กำลังฆ่าสัตว์ คือเจตนาให้สัตว์นั้นตาย ต้องการทำลายชีวิตของเขา ถ้าเห็นก้อนหิน เป็นต้น ไม่ใช่มีชีวิตเป็นอารมณ์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
สามารถ
วันที่ 9 เม.ย. 2552

การรู้ว่าสิ่งใดมีชีวิตขณะนั้น ชื่อว่า จิตมีชีวิตรูปเป็นอารมณ์ใช่ไหมครับ? และการรู้ว่าสิ่งใดไม่เป็นสิ่งมีชีวืต ขณะนั้น จิตไม่มีชีวิตรูปเป็นอารมณ์ใช่ไหมครับ? แล้วในการรู้ว่าสิ่งใดไม่เป็นสิ่งมีชีวืต มีอะไรเป็นอารมณ์ครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
prachern.s
วันที่ 10 เม.ย. 2552

อารมณ์มีทั้งหมด ๖ ประเภท คือ สี เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ตามตัวอย่างความเห็นที่ 7 มีชีวิตินทริย์ เป็นอารมณ์ ในขณะอื่นๆ มีอารมณ์อย่างอื่น คือ สี เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ประเภทอื่น ชีวิตินทริย์เป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
สามารถ
วันที่ 11 เม.ย. 2552
แล้วจะกล่าวได้หรือไม่ครับว่า การรู้ว่าสิ่งใดมีชีวิตขณะนั้น ชื่อว่า จิตมีชีวิตรูปเป็นอารมณ์ครับ?
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
prachern.s
วันที่ 11 เม.ย. 2552

ไม่แน่นอน คืออาจจะมีได้หรือไม่ได้ อยู่ที่การใส่ใจว่า ใส่ใจถึงอะไร เช่น บางคนอาจจะตรวจดูว่ายังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
สามารถ
วันที่ 11 เม.ย. 2552

ในส่วนใดของพระไตรปิฎกที่ได้กล่าวถึงรายละเอียดและลักษณะและตัวอย่าง (เช่น ตัวอย่างการเปรียบเทียบลักษณะ) ของชีวิตรูปนี้อย่างละเอียดบ้างครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
prachern.s
วันที่ 12 เม.ย. 2552

ในพระไตรปิฎกและอรรถกถามีรายละเอียดไม่มาก แต่คำอธิบายก็มีตามนัยที่ได้ลิ้งค์ไว้ในความเห็นที่ ๑ ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ