เมื่อสิ้นสุดพุทธศาสนา พ.ศ.5001 โลกจะเป็นอย่างไร?
 
สุขภาวะ
วันที่  6 เม.ย. 2552
หมายเลข  11905
อ่าน  1,515

  ปัจจุบันประเทศไทยมีความขัดแย้งของคนในชาติ แบ่งเป็นสองฝ่าย แก่งแย่งชิงประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า อนาคตไปเบื้องหน้า ผู้คนจะเข่นฆ่ากันกันจนกระทั่งเมื่อสิ้นสุดยุคของพุทธศาสนาของพระสมณโคดม โลกในเวลานั้นจะเป็น
 
อย่างไรบ้าง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 7 เม.ย. 2552

โลกข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับขณะนี้มีอะไรกำลังปรากฏเรื่องของ

โลกก็เป็นเช่นนี้เอง  บางยุคก็เจริญขึ้น  บางยุคก็เสื่อมถอยลง  เป็นธรรมดาของโลก

ขณะนี้โลกทางตา ทางหู จมูก ลิ้น กาย และทางใจ กำลังแตกดับทุกขณะ  ควรศึกษา

โลกในวินัยของพระอริยเจ้า  เมื่อบุคคล  รู้โลกตามความเป็นจริง ย่อมพ้นจากโลกได้

ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 7 เม.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 7 เม.ย. 2552
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 7 เม.ย. 2552
เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะค่ะที่จะเห็นโลกตามความเป็นจริง
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สุขภาวะ
วันที่ 7 เม.ย. 2552

ขอขอบคุณครับที่เตือนสติ  ให้อยู่กับปัจจุบันขณะ   อยากเรียนถามต่อว่า

ลักษณะที่ผมคิดไปและตั้งกระทู้นี้ มีสภาพธรรมอะไรปรากฏบ้าง ขอรบกวนท่าน

ผู้รู้ช่วยบอกด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 เม.ย. 2552

ต้องศึกษาให้เข้าใจ  จนกว่าจะมั่นคงจริงๆ   ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะ

ต่างกับเสียง ต่างกับแข็ง ต่างกับคิดนึก ลักษณะทีปรากฏไม่เหมือนกันแตกต่างกัน

ไม่ปนกัน  สติเกิดระลึกตรงลักษณะที่มีจริงว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งปรากฏแล้วหมด-

ไปไม่เที่ยงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 7 เม.ย. 2552

โลกข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับขณะนี้มีอะไรกำลังปรากฏ

  ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 เม.ย. 2552

อ้างอิงจาก : หัวข้อ 11905 ความคิดเห็นที่ 5 โดย สุขภาวะ ขอขอบคุณครับที่เตือนสติ ให้อยู่กับปัจจุบันขณะ   อยากเรียนถามต่อว่า ลักษณะที่ผมคิดไปและตั้งกระทู้นี้ มีสภาพธรรมอะไรปรากฏบ้าง ขอรบกวนท่านผู้รู้ช่วยบอกด้วยครับ


ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

  ทุกอย่างผ่านไปแล้ว ขณะนี้มีสภาพธรรมธรรม ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าให้อยู่กับปัจุบัน ซึ่ง

การจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฎก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่จะรู้ แต่การ

จะรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏนั้นเป็นอนัตตา   บังคับบัญชาให้ปัญญาระลึกในลักษณะ

ของสภาพธรรมไมได้  ที่สำคัญขอให้เริ่มอบรมเหตุคือค่อยๆ ฟังพระธรรมให้เข้าใจใน

เรื่องสภาพธรรม  ส่วนจะรู้เมื่อไหร่ก็เป็นหน้าที่ของธรรมและเป็นอนัตตาครับ ขณะนี้มี

สภาพธรรม อดีตผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วครับ  เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ....ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ [ภัทเทกรัตตสูตร]    อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
สามารถ
วันที่ 9 เม.ย. 2552

มีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีหนทางหนี

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
opanayigo
วันที่ 10 เม.ย. 2552

ศึกษาพระธรรม เพื่อความเข้าใจ

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ajarnkruo
วันที่ 10 เม.ย. 2552

ทุกข์มี แต่ไม่ใช่ทุกข์ของผู้ใด หนทางหลุดพ้นมี แต่ดำเนินไปด้วยอัตตาไม่ได้จะสิ้นสุด หรือ ไม่สิ้นสุดพุทธศาสนาโลกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จะยังเป็นอย่างนี้ คือวนเวียนเรื่อยไปในสังสารวัฏฏ์ถ้ายังดับกิเลสไม่ได้ ก็จะต้องเกิดอีก ...เห็นอีก ...ได้ยินอีก ...คิดนึกอีก ไม่มีสิ้นสุดต่างกันตรงที่ ...ในยุคที่ยังไม่สิ้นสุดพุทธศาสนาผู้ที่สะสมปัญญามา ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เริ่มเข้าใจ " โลกตามความเป็นจริง "อาศัยศรัทธาที่มี ...เพียรศึกษาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้แก่พุทธบริษัทตลอด ๔๕ พรรษา เมื่อครั้นยังทรงพระชนมายุอยู่

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
nida
วันที่ 11 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ING
วันที่ 12 เม.ย. 2552

.....ขออนุโมทนาค่ะ....."โลกข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับขณะนี้มีอะไรกำลังปรากฏ".....สาธุ.....

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
จิ้งจอกเก้าหาง
วันที่ 28 เม.ย. 2552

 ทำวันนี้ให้ดีที่สุด  อนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอน  ปัจจุบันนั้นแน่นอนที่สุด

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 4 ต.ค. 2556

ศึกษาธรรมเท่าไหร่ก็ไม่พอ เพราะต้องเป็นปัญญาจริงๆ ..ธรรมทั้งหลาย

เป็นอนัตตา... อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ