Print 
วิสุทธิ ๗ -- ๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  31 มี.ค. 2552
หมายเลข  11844
อ่าน  2,917

 

วิสุทธิ ๗

      ๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ  เมื่ออนุโลมญาณ ๓ ขณะดับแล้ว  โคตรภูญาณก็เกิด โคตรภูญาณไม่ใช่ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิและไม่ใช่ญาณทัสสวิสุทธิ เพราะโคตรภูญาณมีฐานะเป็นดุจอาวัชชนะของโลกุตตรจิตระหว่างปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิและญาณทัสสนวิสุทธิ  แต่ถึงการนับว่าเป็นวิปัสสนาญาณเพราะเป็นกระแสของวิปัสสนา  เมื่อโคตรภูญาณดับแล้วมัคคจิตต์เกิดเป็นญาณทัสสนวิสุทธิ  รวมเป็นวิสุทธิ ๗ 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
toangsg
วันที่ 27 ต.ค. 2552 14:42 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ