สัญญา เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติได้อย่างไร?
 
ธีรวุฒิ
วันที่  6 มี.ค. 2552
หมายเลข  11518
อ่าน  897

อยากให้ท่านผู้รู้  ช่วยอธิบายข้อความที่ว่า  -สัญญา  เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ- 

ว่าเป็นไปได้อย่างไร?   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 มี.ค. 2552

เชิญคลิกอ่าน......ค่ะ

 สัญญา เป็นเหตุใกล้ของสติ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธีรวุฒิ
วันที่ 7 มี.ค. 2552

ขอบพระคุณมากครับ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 มี.ค. 2552

เหตุใกล้ให้สติเกิดคือการคบสัตบุรุษ การฟังธรรม มีศรัทธา มีโยนิโสมนสิการ มีสติ

สัมปชัญญะ  การสำรวมอินทรีย์   มีสุจริต 3  คือกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 7 มี.ค. 2552

...ขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 8 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 8 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 มี.ค. 2552

      ขณะที่ไม่ได้ฟังธรรม สัญญาก็จำด้วยความเป็นเรา เป็นสัตว์ บุคคล ขณะที่ฟังธรรม

เข้าใจ    สัญญาเกิดร่วมกับปัญญา   จำด้วยความเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา  จนมั่นคง

เมื่อไหร่ สติและปัญญาจึงเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล  ตัวตน

ในขณะนี้ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
คุณ
วันที่ 10 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
choonj
วันที่ 13 มี.ค. 2552

เมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งทีไม่เคยรู้มาก่อน  สัญญาก็ทำหน้าที่จำเพราะเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง คือเกิดทุกขณะที่มีจิตเกิด  เมื่อได้ยินสิ่งที่ไม่เคยรู้อีกครั้งเป็นครั้งที่สอง  สัญญาเกิดก็จำได้ทำให้สติเกิดระลึกรู้สิ่งที่ได้ยินนั้น  สัญญาจึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ  ครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ING
วันที่ 15 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ