การบริจาคอวัยวะ
 
yuphin
วันที่  22 ก.พ. 2552
หมายเลข  11328
อ่าน  448

  จะผิดต่อพระธรรมหรือไม่  หากเมื่อเห็นว่าธาตุขันธ์ไม่มีประโยชน์ในปัจจุบันชาติ

ด้วยเหตุนานับประการ  จิตน้อมเพียงเพื่อประโยชน์ของสัตว์  ความคิดเช่นนี้เกื้อต่อ

ภพเช่นไรค่ะ  เหตุและปัจจัยยากจะกล่าวเป็นข้อความให้รู้ได้โดยง่าย

ขอบพระคุณอย่างสูง

ยุพิน  สุชลธาดา


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 23 ก.พ. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

  การรู้ความเป็นจริงของธาตุ ขันธ์หรือสภาพธรรมคือการรู้ตัวจริงของธาตุ ขันธ์ที่กำลัง

มีในขณะนี้ รู้ตัวจริงด้วยปัญญา ด้วยการอบรมเจริญสติปัฏฐานคือรู้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

เพราะหมู่สัตว์ ย่อมยึดว่าเป็นเรา  เป็นตัวเรา  เป็นสัตว์ บุคคล ดังนั้นการรู้ความจริงของ

ธาตุ ขันธ์คือการรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่มีในขณะนี้  แต่ไม่ใช่ด้วยการคิดนึกว่าเป็น

ธรรม  ขันธ์  ไม่ใช่สัตว์  บุคคลเพราะขณะนั้นก็ยังไม่ได้ไถ่ถอนความเห็นผิด ก็เป็นเราที่

คิดนึกถึงขันธ์ ธาตุนั่นเอง  ซึ่งหากเข้าใจตัวจริงของสภาพธรรมด้วยปัญญาตามที่กล่าว

มาก็ย่อมเป็นปัจจัยให้กุศลประการต่างๆ เจริญขึ้นประพฤติประโยชน์  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

เพราะเข้าใจว่าเป็นธรรมและเป็นอนัตตาครับ

  ดังนั้นการู้ความจริงของขันธ์ ธาตุที่ถูกต้องคือรู้ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เราด้วยปัญญาครับ

ย่อมจะเป็นไปเพื่อความเจริญในกุศลประการต่างๆ ทั้งการให้ทาน เป็นต้นครับ   อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 2  
 
คุณ
วันที่ 25 ก.พ. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ