สอบถามเกี่ยวกับ กัณหา กับ ชาลี ชาติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ครับ
 
waratwaron
วันที่  22 ก.พ. 2552
หมายเลข  11326
อ่าน  749

ไม่ทราบว่าชาติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ กัณหา กับชาลี เกิดมาเป็นใครครับ

ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านครับ

 


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ก.พ. 2552

กัณหาเป็นพระอุบลวรรณาเถรี ชาลีเป็นท่านพระราหุลครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
waratwaron
วันที่ 22 ก.พ. 2552

ขอบพระคุณมากครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 23 ก.พ. 2552

เคยทราบมาว่า ในชาติที่เป็น กัณหา นั้น  เนื่องจาก ถูก ชูชก เฆี่ยนหลัง จนเจ็บปวด

มาก  จึงไม่ปรารถนาที่จะเป็นพุทธบุตร  แต่ชาลีนั้น แม้จะถูกเฆี่ยน เหมือน กัณหา แต่ก็

ยังคงปราถนาที่จะเป็นพุทธบุตรครับ .....ไม่ทราบว่ามีใครเคยได้ยินมาเหมือนผมบ้าง....

.เพราะผมไม่ทราบที่มาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ