กายปัสสัทธิ - จิตตปัสสัทธิ -- โสภณสาธารณเจตสิก
 
บ้านธัมมะ
วันที่  3 ม.ค. 2552
หมายเลข  10833
อ่าน  3,017

 

 

   โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง  

 

                ๘. กายปัสสัทธิเจตสิก  เป็นเจตสิกที่สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน  ทำให้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน

 

                ๙. จิตตปัสสัทธิ       เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตที่เกิดร่วมด้วยสงบขณะที่พอใจอยู่คนเดียวเงียบๆ ไม่วุ่นวายนั้น ไม่ใช่สงบ ถ้าจิตขณะนั้นไม่เป็นไปในทาน  ศีล  ภาวนา  ( สมถภาวนา คือ การอบรมเจริญความสงบจากอกุศลด้วยปัญญา   วิปัสสนาภาวนา คือ การอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง)    ถ้าพอใจที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆ แม้ในป่า ก็เป็นโลภมูลจิต    ในขณะที่ไม่ใช่ทาน ศีล ภาวนา    ( กายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิ เป็นสภาพเจตสิกที่ตรงกันข้ามกับอุทธัจจเจตสิก)

 

 156

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


Tag  กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ โสภณสาธารณเจตสิก

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 3 ม.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ธ.ค. 2554

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 10 ส.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ