บันทึกธรรมะประทับใจ จากการฟังธรรมที่มูลนิธิฯ
 
นายเรืองศิลป์
นายเรืองศิลป์
วันที่  31 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10806
อ่าน  4,138

ธรรมะประทับใจ จากบันทึกในการสนทนาที่มูลนิธิฯ (ส่วนหนึ่ง)

1. สังเกตเวลาตาย  รูปยังเป็นรูป ไม่รู้อะไรเลย  ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะไม่มีจิตรู้ แต่ตอนมีจิต คือ ตอนมีชีวิตอยู่ ไม่เคยรู้เลยว่า  รูปเป็นอย่างไร

2. เมื่อฟัง  แล้วยังไม่ละความเป็นเรา จึงเข้าใจไม่มาก  ขณะเริ่มเข้าใจทีละเล็กละน้อย ค่อยๆ สะสม ทุกขณะที่เริ่มเข้าใจเป็นปัญญา  จนรู้ลักษณะความจริงที่กำลังปรากฏ

3. เมื่อสภาพธรรมปรากฏ ควร รู้  รู้ว่าเกิดสภาพธรรมตามความเป็นจริง ดีกว่าสงสัยว่าทำไมจึงมี  อย่าลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ  จึงควร  รู้  ในสิ่งที่กำลังปรากฏ ไม่ใช่อยากรู้ในสิ่งที่ยังไม่ปรากฏ

4. แม้ชื่อที่ตั้งเรียกธรรมะ  เยอะแยะ  แต่ไม่เข้าใจ เพราะได้ยินชื่อต่างๆ มากมาย แต่ไม่เคยรู้สภาพธรรมที่มี  ไม่มีวันที่จะรู้จริง  ถ้าไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏ

5. ชื่อยา ไม่ใช่ตัวยา เอาชื่อไปรักษา ไม่หาย ต้องเอาตัวยาไปรักษา จึงหาย

6. อักษร  แปลว่า  ไม่รู้จักจบจักสิ้น ไม่ควรไปสนใจอักษรมากนัก  คือ หาที่จบไม่ได้ศึกษาจากที่เป็นจริง  จึงจะรู้จักจบ

7. ขณะฟังเข้าใจ ไม่มีเรา แต่เป็นเพราะสังขารขันธ์(สภาพธรรม) ทำหน้าที่ของมันเองเริ่มระลึกรู้ตัวจริงของธรรมะ  จนความรู้จริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ

8. การประพฤติธรรม ไม่ใช่เรา  แต่เป็นสังขารขันธ์  ที่จะค่อยๆ นำไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง

9. การศึกษาธรรมะ ไม่ใช่ศึกษาคำ แต่มีคำ ใช้แทนให้เข้าใจ

10. การฟังธรรมให้เกิดประโยชน์ - มีบุญมาก่อน จึงมีเหตุให้ได้ฟัง - มีมนสิการ ตั้งใจฟัง - พิจารณาให้เข้าใจ เพื่อประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรม

11. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ก่อนตรัสสอน จะตรัส "ดูก่อน" เพื่อให้รู้ว่า จะพูด และให้เตรียมตัว เพื่อ ฟัง

12. ธรรมะมิได้อยู่ในตำรา อยู่ในตัวเราทั้งสิ้น.. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

13. เรียนธรรมะ  ไม่ใช่ให้รู้จักมากๆ  จำได้มากๆ  พูดได้มากๆ  ไม่ควรวุ่นวายอยู่กับชื่อศัพท์ต่างๆ ควรพยายามเข้าใจมากกว่า อยู่ในตัวเราทั้งสิ้น

14. เมื่อเกิดสภาพธรรมขึ้น ไม่ใช่เราที่รู้สึก เป็นเพียงขันธ์ที่เกิดแล้วดับไปเอง ไม่ต้องทำอะไร  เพียงเข้าใจให้ถูกต้อง ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตาม  นั่นเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏเท่านั้น

15. ฟังธรรมะ จากไม่รู้เป็นรู้ เมื่อรู้ ก็เกิดการละ คือละความไม่รู้ ต่างจากขณะที่ไม่รู้

16. การศึกษาธรรม อย่าหวังอะไร - อย่าหวังจะหมดทุกข์ - อย่าหวังจะสงบ สุข - อย่าหวัง อย่าอยากรู้วิธี เพียง ฟัง พิจารณาในสิ่งที่ปรากฏ  เมื่อรู้ความจริง ในลักษณะสิ่งที่ปรากฏ ค่อยๆ เข้าใจทีละน้อยๆ  จะค่อยๆ ละความ หวัง ว่า เมื่อไหร่จะรู้

กราบอนุโมทนาทุกท่านครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 31 ธ.ค. 2551
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 31 ธ.ค. 2551

 5. ชื่อยา ไม่ใช่ตัวยา เอาชื่อไปรักษา ไม่หาย ต้องเอาตัวยาไปรักษา จึงหาย ยาขนานนี้เหมาะกับผมมาก

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2551

   ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 31 ธ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 31 ธ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

ขณะฟังเข้าใจ ไม่มีเรา แต่เป็นเพราะสังขารขันธ์ (สภาพธรรม) ปรุงแต่งทำหน้าที่ของมันเอง เริ่มระลึกรู้ตัวจริงของธรรมะ จนความรู้จริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ม.ค. 2552 10:10 น.
ขออนุโมทนาด้วยนะครับ อ่านดีครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คุณ
วันที่ 1 ม.ค. 2552 11:49 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 1 ม.ค. 2552 19:30 น.

การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง  ขออนุโมทนาเช่นกันค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
choonj
วันที่ 1 ม.ค. 2552 20:11 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
opanayigo
วันที่ 1 ม.ค. 2552 20:36 น.

อนุโมทนานะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
narong.p
narong.p
วันที่ 2 ม.ค. 2552 05:13 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ajarnkruo
วันที่ 3 ม.ค. 2552 23:11 น.

3. เมื่อสภาพธรรมปรากฏ ควร รู้  รู้ว่าเกิดสภาพธรรมตามความเป็นจริง ดีกว่าสงสัยว่าทำไมจึงมี อย่าลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ จึงควร รู้ ในสิ่งที่กำลังปรากฏ ไม่ใช่อยากรู้ในสิ่งที่ยังไม่ปรากฏ
...ขออนุโมทนาครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
pornpaon
วันที่ 7 ม.ค. 2552 17:53 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 28 เม.ย. 2554 20:17 น.
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
lax
วันที่ 24 ก.ค. 2555 19:50 น.

ขอบคุณและอนุโมทนาด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ