ปีติเจตสิก -- ปกิณณกเจตสิก
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10739
อ่าน  2,043

 

 

ปกิณณกเจตสิก ๖ ดวง

 

๕. ปีติเจตสิก    เป็นเจตสิกที่ปลาบปลื้ม    เอิบอิ่ม  ร่าเริง   จึงเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาเท่านั้น ไม่เกิดร่วมกับเวทนาอื่นๆ เลย

     ปีติเจตสิก   เกิดร่วมกับจิตที่มีโสมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วย ๕๑ ดวง  คือ  กามโสมนัสจิต ๑๘ ดวง   ปฐมฌานจิต ๑๑ ดวง   ทุติยฌานจิต ๑๑ ดวง   ตติยฌานจิต ๑๑ ดวง

      จิตที่มีโสมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วย     แต่ไม่มีปีติเจตสิกเกิดร่วมด้วยนั้นมี ๑๑ ดวง คือ จตุตถฌานจิต ๑๑ ดวง  ทั้งนี้เพราะจตุตถฌานจิตประณีตกว่าตติยฌานซึ่งมีปีติเจตสิกเกิดร่วมด้วย

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


Tag  ปีติเจตสิก

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 22 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ธ.ค. 2554

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ