พระพุทธเจ้าห่างกันเท่าไหร่

 
truth
วันที่  17 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10703
อ่าน  2,364
พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ห่างกันกี่ปีครับ 1 กัลป์ มีกี่ปีครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
truth
วันที่ 17 ธ.ค. 2551
1 กัปป์มีกี่ปีครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 17 ธ.ค. 2551

ท่านเคยน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณบ้างไหม และระลึกถึงในลักษณะใด การที่จะน้อมระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถที่จะน้อมระลึกได้ทุกเหตุการณ์ เช่น เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะน้อมระลึกถึงพระคุณตั้งแต่พระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาตลอดมาจนถึงใกล้จะปรินิพพาน ก็จะเห็นพระคุณได้ ผู้ที่มีสัทธา มีวิริยะ ก็จะศึกษา ฟัง หรือ อ่านด้วยความปิติโสมนัส เมื่อเข้าใจพระธรรมก็อาจจะระลึกรู้

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
คุณ
วันที่ 3 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 26 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ