มารดาบิดาต้องการฐานะ ๕ อย่างจากบุตร [ปุตตสูตร]
 
paderm
paderm
วันที่  4 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10595
อ่าน  704

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 88
                                 
                           ๙. ปุตตสูตร
                  ว่าด้วยมารดาบิดาต้องการฐานะ ๕ อย่างจากบุตร          [๓๙]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  มารดา  บิดา เล็งเห็นฐานะ ๕ ประการนี้จึงปรารถนาบุตรเกิดในสกุล ฐานะ ๕ ประการเป็นไฉน    คือ บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงตอบแทน ๑จักทำกิจแทนเรา ๑ วงศ์สกุลจักดำรงอยู่ได้นาน๑บุตรจักปกครองทรัพย์มรดก  ๑  เมื่อเราตายไปแล้ว  บุตรจักบำเพ็ญทักษิณาทานให้ ๑    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   มารดาบิดา   เล็งเห็นฐานะ  ๕  ประการนี้แลจึงปรารถนาบุตรเกิดในสกุล.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 5 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
opanayigo
วันที่ 25 ม.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 5 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pakati58
pakati58
วันที่ 7 ธ.ค. 2559

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ