บิดาในวัฏฏะกับบิดาในวิวัฏฏะ [เรื่องอุตตราอุบาสิกา]
 
paderm
paderm
วันที่  4 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10597
อ่าน  929

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓-หน้าที่ 444

                                นางสิริมารู้สึกตัวขอโทษนางอุตตรา

      ขณะนั้น   นางสิริมานั้นรู้สึกตัวว่าเป็นหญิงภายนอกแล้ว  คิดว่า " เรารดเนยใสที่

เดือดพล่านลงเบื้องบนนางอุตตรานี้ เพราะเหตุเพียงความหัวเราะของสามี  ทำกรรม

หนักแล้ว,  นางอุตตรานี้ไม่สั่งบังคับพวกทาสีว่า  ' พวกเธอจงจับเขาไว้ '   กลับห้าม

พวกทาสีทั้งหมด แม้ในเวลาที่ข่มเหงเรา ได้ทำกรรมที่ควรแก่เราทั้งนั้น; ถ้าเราไม่ขอ

ให้นางอุตตรานี้อดโทษให้, ศีรษะของเราจะพึงแตกออก ๗ เสี่ยง " ดังนี้แล้ว จึงหมอบ

ลงแทบเท้าของนางอุตตรานั้นแล้วกล่าวว่า" คุณแม่ ขอคุณแม่จงอดโทษให้ดิฉันเถิด. "

         นางอุตตรา.  ดิฉันเป็นธิดาที่มีบิดา   เมื่อบิดาอดโทษให้.   ก็จักอดโทษให้.

         นางสิริมา.   คุณแม่   ข้อนั้นจงยกไว้เถิด.ดิฉันจักให้ท่านปุณณเศรษฐีผู้บิดาของคุณแม่อดโทษให้ด้วย.        นางอุตตรา.  ท่านปุณณะ   เป็นบิดาบังเกิดเกล้าของคุณแม่ในวัฏฏะ,แต่เมื่อบิดา

ผู้บังเกิดเกล้าในวิวัฏฏะอดโทษให้  ดิฉันจึงจักอดโทษ.

         นางสิริมา.  ก็ใครเล่า ?  เป็นบิดาบังเกิดเกล้าของคุณแม่ในวิวัฎฎะ.

         นางอุตตรา.  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.

        นางสิริมา.   ดิฉันไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์.         นางอุตตรา.   ฉันจักทำเอง.  พรุ่งนี้พระศาสดาจักทรงพาภิกษุสงฆ์เสด็จมาที่นี้  เธอจงถือสักการะตามแต่จะได้มาที่นี้แหละ   แล้วขอให้พระองค์อดโทษเถิด.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 5 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
opanayigo
วันที่ 25 ม.ค. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ