นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ [อรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตร]
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 พ.ย. 2551
หมายเลข  10411
อ่าน  2,368

      พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 389

    ข้อความบางตอนจาก....

       อรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตร

     ในนิยตมิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ นั้น  บางคนดิ่งลงสู่ทัศนะเดียว  บางคน ๒ ทัศนะ  บางคน ๓ ทัศนะก็มี  เมื่อดิ่งลงไปในทัศนะเดียวก็ดี  ใน ๒  ๓ ทัศนะก็ดี  ย่อมเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ  ห้ามทางสวรรค์และห้ามทางนิพพาน  ไม่ควรไปสวรรค์แม้ในภพที่ติดต่อกันนั้น  จะกล่าวไปไยถึงนิพพานเล่า  สัตว์นี้ชื่อว่าเป็นตอวัฏฏะ  เป็นผู้เฝ้าแผ่นดิน  โดยมากคนมีทิฏฐิเห็นปานนี้  ออกจากภพไม่ได้

     เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู้เห็นประจักษ์หวังความเจริญ พึงเว้นอกัลยาณปุถุชนให้ห่างไกล    เหมือนคนเว้นห่างงูมีพิษร้ายฉะนั้น.


Tag  ตอวัฏฏะ นิยตมิจฉาทิฏฐิ อกัลยาณปุถุชน
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 24 ม.ค. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ