นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ [อรรถกถาสามัญญผลสูตร]
โดย บ้านธัมมะ  16 พ.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 10411

[เล่มที่ 11] พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 389

ข้อความบางตอนจาก....

อรรถกถาสามัญญผลสูตร

ในนิยตมิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ นั้น บางคนดิ่งลงสู่ทัศนะเดียว บางคน ๒ ทัศนะ บางคน ๓ ทัศนะก็มี เมื่อดิ่งลงไปในทัศนะเดียวก็ดี ใน ๒ ๓ ทัศนะก็ดี ย่อมเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ ห้ามทางสวรรค์และห้ามทางนิพพาน ไม่ควรไปสวรรค์แม้ในภพที่ติดต่อกันนั้น จะกล่าวไปไยถึงนิพพานเล่า สัตว์นี้ชื่อว่าเป็นตอวัฏฏะ เป็นผู้เฝ้าแผ่นดิน โดยมากคนมีทิฏฐิเห็นปานนี้ ออกจากภพไม่ได้

เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู้เห็นประจักษ์หวังความเจริญ พึงเว้นอกัลยาณปุถุชนให้ห่างไกล เหมือนคนเว้นห่างงูมีพิษร้ายฉะนั้นความคิดเห็น 1    โดย เมตตา  วันที่ 16 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย เซจาน้อย  วันที่ 24 ม.ค. 2554
ขออนุโมทนาครับ

ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 10 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


ความคิดเห็น 4    โดย bigcat001  วันที่ 25 มิ.ย. 2564

สาธุๆ ๆ