พระอริยบุคคล - ชาติสุดท้าย

 
oom
วันที่  1 ต.ค. 2551
หมายเลข  10034
อ่าน  1,773

การที่มีคนบอกเราว่าชาตินี้ จะเป็นชาติสุดท้ายของเขา แสดงว่าเขารู้ตัวว่าจะเป็นอริยบุคคลได้ใช่หรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 1 ต.ค. 2551

เพียงคำพูดแค่นี้จะถือเอาเป็นประมาณไม่ได้หรอกครับ ใครๆ ก็พูดได้ บางคนไม่รู้อะไรเลย หรือผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็พูดได้ แต่เขารู้หรือเปล่าว่าเขาจะไม่เกิดอีกเพราะอะไร ข้อปฏิบัติเพื่อการไม่เกิดอีกคืออย่างไร ขณะนี้เป็นเพียงสภาพธรรมกำลังเกิดดับรู้หรือยัง ขณะนี้สภาพธรรมไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตา คืออย่างไร

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
oom
วันที่ 1 ต.ค. 2551
เป็นผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาตลอดเหมือนกันค่ะ การเป็นพระอริยบุคคลเป็นได้ด้วยปัญญาใช่หรือไม่
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
prachern.s
วันที่ 1 ต.ค. 2551
ใช่ครับ ต้องด้วยปัญญา ไม่ใช่เพียงคำพูด
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khondeebkk
วันที่ 2 ต.ค. 2551

ผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมแล้วจะไม่กล่าวเช่นนั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
oom
วันที่ 2 ต.ค. 2551

ผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมแล้วจะไม่กล่าวเช่นนั้น หมายความว่าอย่างไร ช่วยอธิบายเพิ่มเติม ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
วันที่ 2 ต.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม บรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ได้นั้นต้องอาศัยการสั่งสมบารมี สั่งสมการสดับตรับฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาเป็นเวลาอันยาวนาน ถ้าไม่ได้อบรมเจริญปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นที่จะดับกิเลสได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ย่อมไม่สามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ ไม่ใช่ว่าจะบรรลุกันได้ง่ายๆ พระอริยบุคคลขั้นสูงสุด คือ พระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ดับกิเลสทั้งปวง เป็นผู้ที่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ไม่มีภพใหม่อีก คือ เมื่อดับขันธปรินิพพานแล้ว จะไม่มีการเกิดอีก บุคคลผู้ที่เป็นพระอรหันต์ ท่านมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่สองประการ (ตามข้อความที่แสดงไว้ในอรรถกถา ทีฆนิกาย มหาสมัยสูตร เล่มที่ ๑๔ หน้าที่ ๙๒) ดังนี้ คือ "สำหรับพวกผู้สิ้นอาสวะแล้ว ย่อมมีอาการสองอย่าง คือ .-

๑. เกิดความคิดว่า ชาวโลกพร้อมกับเทวดา จะพึงรู้แจ้งแทงตลอดคุณวิเศษที่เราได้เฉพาะแล้ว พลันทีเดียว

๒. ไม่ประสงค์จะบอกคุณที่ตนได้แล้วแก่ผู้อื่น เหมือนคนที่ได้ขุมทรัพย์ (ไม่ประสงค์จะบอกแก่ผู้อื่น) ฉะนั้น"

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
suwit02
วันที่ 3 ต.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
วันที่ 3 ต.ค. 2551

ผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็จะไม่อวดคุณธรรมของตัวเอง ยิ่งถ้าเป็นพระภิกษุอวดคุณธรรมที่ไม่มีในตนแล้ว ก็อาบัติปาราชิก คือ ขาดจากความเป็นพระภิกษุ ที่สำคัญหนทางที่จะดับกิเลสแสนยากและอีกไกลแสนไกลกว่าจะถึง ยกเว้นพระพุทธเจ้าตอนประสูติก็เปล่งวาจาว่า เราเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
oom
วันที่ 7 ต.ค. 2551

บุคคลผู้ที่เป็นพระอรหันต์ ท่านมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่สองประการ คือ ๑. เกิดความคิดว่า ชาวโลกพร้อมกับเทวดา จะพึงรู้แจ้งแทงตลอดคุณวิเศษที่เราได้ เฉพาะแล้ว พลันทีเดียว จากความคิดเห็นที่ ๖ ยังไม่เข้าใจค่ะ ช่วยอธิบายด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
akrapat
วันที่ 7 ต.ค. 2551

สนใจตัวเราเองดีกว่าครับ

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
prachern.s
วันที่ 7 ต.ค. 2551

ตอบความเห็นที่ ๙

คือท่านไม่มีความตระหนี่ อยากจะให้ทุกคนบรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกับตัวท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
oom
วันที่ 8 ต.ค. 2551
ขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ อนุโมทนา สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
khan
วันที่ 14 มิ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
เซจาน้อย
วันที่ 24 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 27 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ อนุโมทนา สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ