รายการบ้านธัมมะ 24 ธันวาคม 2551
หมายเลข  1691
ปรับปรุง  28 ก.ค. 2555

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อสุขภาพ Dr.TV
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วีดีโอแนะนำ