สนทนาธรรม ณ บ้านธัมมะภาคเหนือ จ.ลำพูน และ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จ.เชียงใหม่

บ้านธัมมะภาคเหนือ วันที่ 14 ก.พ. 2567

โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ วันที่ 15 ก.พ. 2567 เช้า

โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ วันที่ 15 ก.พ. 2567 บ่าย

โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ วันที่ 16 ก.พ. 2567


หมายเลข  6527
ปรับปรุง  23 ก.พ. 2567