ภารทวาชสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2547


หมายเลข  6521
ปรับปรุง  12 ก.พ. 2567


วีดีโอแนะนำ