รายการบ้านธัมมะ 2 กันยายน 2566 เรื่อง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธรรม บ้านธัมมะภาคเหนือ ตอน ๖


หมายเลข  6201
ปรับปรุง  8 ก.ย. 2566

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วีดีโอแนะนำ