รายการบ้านธัมมะ 13 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ไม่รู้จักสติ เจริญสติได้ไหม (ตอนที่ ๕)


หมายเลข  5981
ปรับปรุง  24 พ.ค. 2566

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน