รายการบ้านธัมมะ 29 ตุลาคม 2565 เรื่อง ดีเพราะปัญญาปรุงแต่งหมายเลข  5705
ปรับปรุง  4 พ.ย. 2565

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วีดีโอแนะนำ