ภิกษุ ต้องเป็นผู้เข้าใจธรรม สงบ ขัดเกลากิเลส

ภิกษุ ต้องเป็นผู้เข้าใจธรรม สงบ ขัดเกลากิเลส

วีดีโอหมายเลข  2427
ปรับปรุง  14 พ.ค. 2561


วีดีโอแนะนำ