พระภิกษุ ไม่ใช่คฤหัสถ์

พระภิกษุ ไม่ใช่คฤหัสถ์

วีดีโอหมายเลข  2412
ปรับปรุงข้อมูล  10 เม.ย. 2561