กล่าวคำจริงให้เข้าใจ ไม่ใช่การลบหลู่

่กล่าวคำจริงให้เข้าใจ ไม่ใช่การลบหลู่


วีดีโอหมายเลข  2325
ปรับปรุงข้อมูล  19 ธ.ค. 2560