ให้ความจริง

"ให้ความจริง"
กัลยาณมิตร หวังดีเพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ความจริง ตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง


หมายเลข  2324
ปรับปรุง  19 ธ.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ