ร่วมพิธีถวายพระบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต
ร่วมพิธีถวายพระบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต

โดย สาวิกา ศาสตรพงศ์

pdf   Download   2.81 MB

ไปร่วมงานคราวนี้เหมือนเป็นทัพหน้า เพราะไปล่วงหน้าคณะท่านอาจารย์ที่อัญเชิญ"พระรัตนฯ" ที่มีค่าประมาณไม่ได้ไปด้วย 1 วัน พวกเรามีทั้งหมด 82 ชีวิต นำทัพ โดยคุณเล็ก สุรภา ภวนานันท์ และทีมงานที่แข็งขัน ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง โดยแอร์เอเซีย ในวันที่  22 พ.ย. 55


หนังสือหมายเลข  93
ปรับปรุง  1 ก.ค. 2558