แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๘๑ ตอนที่ ๑๘๐๑ – ๑๘๑๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๘๑ ตอนที่ ๑๘๐๑ – ๑๘๑๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download 2.29 MB

ตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรม ทุกคนก็จะต้องมีความคิดเห็นต่างๆ บางคนก็คิดเอาเองต่างๆ ว่าตายแล้วสูญบ้าง หรือตายแล้วเที่ยงบ้าง เป็นต้น แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วจึงได้ทราบว่า ขณะใดเป็นความเห็นผิดอย่างไร และความเห็นผิดทั้งหมดจะมีรากฐาน มีมูลจากสักกายทิฏฐิ คือ การยึดถือสภาพธรรมที่ปรากฏว่า เป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล


หมายเลข  717
ปรับปรุง  6 เม.ย. 2564

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ